Thôn 1, xã Xuân Sinh cơ bản hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 26/12/2022 (GMT+7)
100%

Thôn 1, xã Xuân Sinh hiện có trên 200 hộ, với trên 700 nhân khẩu. Người dân trong thôn có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của các phòng, ngành cấp huyện; của Cấp ủy, Chính quyền địa phương; đặc biệt là sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong thôn, thôn 1, xã Xuân Sinh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đến nay, theo đánh giá của địa phương, thôn 1, xã Xuân Sinh đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

thon 1.png
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thôn 1, xã Xuân Sinh đã ban hành Nghị quyết, kiện toàn Ban phát triển thôn do đồng chí Bí thư chi bộ - làm trưởng ban, đồng chí phó Bí thư, trưởng thôn là phó ban, thành viên là các đồng chí chi ủy viên, chi hội trưởng các tổ chức đoàn thể; Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên; Thôn cũng đã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể. Tiến hành rà soát các tiêu chí, trên cơ sở đó xác định rõ nội dung, lộ trình từng việc cần làm. Cấp ủy, chi bộ thôn 1, xã Xuân Sinh đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ chương trình xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, triển khai đồng bộ các biện pháp, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong việc xây dựng và thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Mặt khác, thôn tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân, đảm bảo nội dung và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Thôn 1 đã huy động 3,1 tỷ đồng đầu tư xây dựng các hạng mục, trong đó, ngân sách cấp xã hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn và thảm nhựa 500m đường giao thông nội thôn 800 triệu đồng, Nhân dân đóng góp xây dựng nhà văn hoá thôn và tự chỉnh trang tường rào, cổng ngõ, nâng cấp đường 2,3 tỷ đồng, Nhân dân hiến 120m2 đất ruộng làm giao thông nội đồng, hiến 25m2 đất ở mở rộng đường giao thông trong thôn; Hoàn thành xây dựng nhà văn hoá thôn và các công trình phụ trợ, khu vui chơi; nâng cấp được 260 m đường giao thông nông thôn, vận động nhân dân xây dựng, chỉnh trang tường rào khu dân cư với chiều dài 3,2 km, xây dựng 350m đường hoa. Ngoài ra, trong năm 2022 có hàng chục hộ dân đã đầu tư xây dựng nhà ở, công trình phụ với trị giá hơn 10 tỷ đồng.
thon 11.png
 
Cùng với đó, cấp ủy chi bộ thôn đã tuyên truyền, vận động bà con nhân dân tích tụ đất đai, thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số diện tích cây trồng hiệu quả thấp sang  các loại cây có năng suất chất lượng cao như: Lúa giống, cây ăn quả các loại…; phối hợp thực hiện liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm; vận động nhân dân cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ,... Chăn nuôi tiếp tục phát triển, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh và tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm hằng năm theo pháp lệnh thú y; Các ngành nghề dịch vụ tiếp tục phát triển, từng bước chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ, xây dựng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 61,8 triệu đồng/năm.
thon 13.png
Theo đánh giá của địa phương, thôn đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. Đời sống Nhân dân trong thôn được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ giàu, hộ khá ngày càng tăng. Đặc biệt, thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục theo Nghị định 122/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ 90,8%, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt; Phong trào khuyến học, khuyến tài được các gia đình, dòng họ, các tập thể, cá nhân quan tâm; Làm tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, ATTP; Tình hình an ninh trật tự trong thôn được giữ vững.
thon12.png
 
Có thể khẳng định, được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể xã Xuân Sinh , nhân dân thôn 1 đã chung sức, đồng lòng thực hiện các tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống có tiềm năng, năng suất, giá trị kinh tế cao vào sản xuất; đồng thời tích cực cải tạo vườn tạp..., đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn có nhiều thay đổi. Các công trình phúc lợi trên địa bàn thôn được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân. 
Hiện thôn 1 xã Xuân Sinh  đang tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác VSMT, nâng cao chất lượng mô hình khu dân cư Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giầu đẹp, văn minh./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân