Thọ Xuân thực hiện các giải pháp, xây dựng huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần xây dựng Thọ Xuân sớm đạt huyện NTM nâng cao

Đăng lúc: 29/03/2024 (GMT+7)
100%

Nhằm nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân, đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu 9.6 trong xây dựng huyện NTM nâng cao, thời gian qua, huyện Thọ Xuân đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, xây dựng huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

tHO LOC BO PHAN 1 CUA.png
(Cán bộ, công chức bộ phận một cửa xã Thọ Lộc giúp nhân dân giải quyết TTHC)

Để công tác triển khai thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt hiệu quả, thống nhất và đồng bộ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch với từng nội dung cụ thể; Trong đó khẳng định rõ mục tiêu là có 100% xã, thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Tổng số điểm của các chỉ tiêu đạt từ 90 điểm trở lên; Tổng số điểm của từng chỉ tiêu đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên; Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tiêu chí cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gồm 5 chỉ tiêu tương ứng với 100 điểm,, tập trung vào một số nhiệm vụ thuộc chức năng, trách nhiệm của chính quyền huyện trong các lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; triển khai công tác tiếp cận thông tin; phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
Để đạt mục tiêu đề ra, huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, cơ quan, đơn vị; Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, bố trí nguồn lực, cơ sở vật chất, kinh phí cho các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhằm nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân. UBND huyện thường xuyên quan tâm, chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện truyền thông để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thấy rõ lợi ích của bản thân, gia đình và xã hội trong việc xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Phòng Tư pháp duy trì thường xuyên chế độ giao ban, tập huấn và hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và XDNTM, NTM nâng cao.
Trên cơ sở chỉ đạo của UBND huyện, hướng dẫn của Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch các xã, thị trấn đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; phân công cụ thể công chức tư pháp tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong triển khai xây dựng và thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu về tiếp cận pháp luật thực hiện theo đúng yêu cầu và thời gian quy định. Công tác hướng dẫn, đánh giá và công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và bảo đảm trình tự theo đúng quy định của pháp luật, với phương châm lấy người dân làm trung tâm trong việc đánh giá, công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
Do thực hiện đồng bộ các giải pháp, năm 2023, huyện Thọ Xuân đã có 100% xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Trong đó, xã Tây Hồ đạt 100 điểm và nhiều xã - thị trấn đạt 95 điểm.
XUAN HUNG.png
Có thể nói, việc triển khai thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện đã được quan tâm, chú trọng; Qua đó, ý thức, trách nhiệm của cán bộ và Nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật được nâng cao; việc công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giải thích pháp luật giúp người dân được thuận lợi tiếp cận thông tin về chính sách, pháp luật; bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân đối với các quy định của pháp luật; xây dựng nền hành chính cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đẩy nhanh quá trình hoàn thiện hệ thống tổ chức hành chính ở cấp xã, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở cơ sở; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần và đời sống pháp lý của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.
Trong thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, chú trọng việc nhân rộng các cách làm hay, mô hình hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật tại xã, thị trấn. Thường xuyên hướng dẫn, tập huấn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện. Đồng thời, quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở tại các địa phương được triển khai hiệu quả và thường xuyên./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân