Thọ Xuân: Thực hiện các cơ chế hỗ trợ xây dựng huyện NTM nâng cao

Đăng lúc: 13/11/2023 (GMT+7)
100%

Năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, địa phương luôn xác định việc đạt chuẩn NTM mới chỉ là kết quả bước đầu, do vậy huyện Thọ Xuân tiếp tục triển khai các cơ chế hỗ trợ để duy trì các tiêu chí NTM đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao.

ntm1.png
Đến nay, huyện đã có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã và 12 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu. Với kết quả này, Thọ Xuân là huyện đứng đầu toàn tỉnh trong xây dựng xã NTM nâng cao. Để đạt được những kết quả trong quá trình xây dựng NTM, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực sự quyết tâm, quyết liệt trong tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp và sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân trong huyện. Cùng với đó là biết lựa chọn hướng đi phù hợp, cách làm sáng tạo, thiết thực với tình hình từng địa phương, biết dựa vào dân, biết tập hợp tinh thần đoàn kết, biết khơi dậy tinh thần trách nhiệm của từng cán bộ, Nhân dân. Nhằm kích cầu cho các địa phương xây dựng NTM nâng cao, ngoài các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách như: HĐND huyện ban hành các Nghị quyết số 83 ngày 26/7/2021; Nghị quyết số 111 ngày 19/12/2021 về hỗ trợ xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu và xây dựng sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025.
ntm.png
Trong đó có nội dung hỗ trợ xi măng (xã loại 1 là 1.000 tấn, loại 2 là 800 tấn và loại 3 là 600 tấn) cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu; thưởng 350 triệu đồng cho các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và 70 triệu đồng cho thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu; Nghị quyết số 110 ngày 19/12/2021 về chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn theo chuỗi giá trị, huyện hỗ trợ hạ tầng khu trang trại; hỗ trợ xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới (diện tích từ 1 ha đến dưới 2 ha, hỗ trợ 500 triệu đồng; diện tích từ 2 ha đến dưới 5 ha, hỗ trợ 1 tỷ đồng; diện tích từ 5 ha trở lên, hỗ trợ 2 tỷ đồng...). Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Thọ Xuân chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao”. Tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng NTM gắn với xây dựng tiêu chí phường; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao vào trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
    
Các tin khác