Thị trấn Thọ Xuân thực hiện có hiệu quả mô hình khu dân cư “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”

Đăng lúc: 09/04/2024 (GMT+7)
100%

Với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức thực hiện xây dựng cảnh quan đô thị “Sáng-xanh - sạch - đẹp-an toàn”, góp phần duy trì và nâng cao tiêu chí đô thị văn minh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của BCH Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành huyện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, thời gian qua, thị trấn Thọ Xuân đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút đông đảo Nhân dân các khu phố tích cực tự giác tham gia bảo vệ môi trường.

29.jpg

37.jpg
( Cán bộ, hội viên phụ nữ thị trấn Thọ Xuân chăm sóc tuyến đường hoa, cây xanh)
Bám sát Kế hoạch số 93 của UBND huyện Thọ Xuân về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, giai đoạn 2023-2024; Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đảng uỷ thị trấn Thọ Xuân đã triển khai, quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên; ban hành Nghị quyết, các công văn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBND, MTTQ, các cấp uỷ chi bộ để tập trung thực hiện; Chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị “ Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn” và đã được các Khu phố tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả.
25 (2).jpg
( Ông Lê Văn Hải, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 4, thị trấn Thọ Xuân) 
Ông Lê Văn Hải, Phó Bí thư chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 4, thị trấn Thọ Xuân cho biết: " Thực hiện Nghị quyết số 71 của Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân, cấp ủy chi bộ khu phố 4 đã tập trung triển khai và đẩy mạnh tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường; đến nay nề nếp dọn vệ sinh môi trường của Nhân dân trong khu luôn được duy trì thường xuyên; khu cũng đã ra mắt ban điều hành xây dựng khu phố " Sáng-xanh-sạch-đẹp-an toàn"; thời gian tới, cấp ủy chi bộ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ trong khu dân cư duy trì tốt công tác đảm bảo VSMT". 
19 (8).jpg
( Công đoàn UBND thị trấn thực hiện tốt công tác dọn vệ sinh khu công sở)
Theo đó, nhiều phong trào liên quan đến công tác vệ sinh môi trường được MTTQ và các Đoàn thể của thị trấn phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả như: Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào “ Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, chặt tỉa các cành cây che khuất tầm nhìn, thực hiện mô hình phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Các cơ quan, đơn vị trường học, khu công sở duy trì tốt công tác tổng dọn vệ sinh vào thứ 6 hàng tuần;
24 (6).jpg
9/9 khu phố đều duy trì dọn vệ sinh môi trường vào thứ Bảy hoặc Chủ nhật hàng tuần; đồng thời thực hiện tốt việc chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa xây bồn hoa, trồng hoa tạo khuôn viên xanh, sạch đẹp...Thông qua các mô hình, phong trào đã thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân các khu phố tích cực tham gia.
38 (2).jpg
( Bà Hà Thị Hằng, khu phố Quân Bình, thị trị trấn Thọ Xuân)
Bà Hà Thị Hằng, khu phố Quân Bình cho biết: "Sau khi được quán triệt, triển khai Nghị quyết số 71 của Đảng ủy, Kế hoạch của MTTQ và các đoàn thể, tôi rất tích cực tự giác tham gia phong trào  "5 không, 3 sạch", hàng tuần, chị em phụ nữ chúng tôi đều tham gia quét dọn các tuyến đường khu phố; tham gia trồng, chăm sóc hoa, cây xanh...tạo cảnh quan môi trường khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, góp phần nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị văn minh".
21 (4).jpg
Riêng trong năm 2023, MTTQ và các Đoàn thể thị trấn xây dựng và ra mắt 5 mô hình và được duy trì hoạt động có hiệu quả như: “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ANTT” của MTTQ, Hội LHPN với mô hình “ Tuyến phố văn minh”, Hội Nông dân với mô hình “ Vỉa hè đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp”, Hội CCB với mô hình “ Tuyến phố đảm bảo ATGT và VSMT xanh, sạch đẹp”, Đoàn thanh niên với mô hình “ Tuyến phố xanh, vỉa hè sạch”. Đặc biệt, năm 2024 bám sát phương hướng nhiệm vụ của Đảng uỷ, UBND, Kế hoạch liên tịch số 01 của Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, MTTQ và các đoàn thể thị trấn đã khẩn trường xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch sát với tình hình thực tế. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được tập trung cao điểm là xây dựng mô hình Khu dân cư "Sáng- Xanh- Sạch- Đẹp - An toàn".
18 (2).jpg
Để thực hiện có hiệu quả mô hình, MTTQ và các đoàn thể đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh- sạch- đẹp, an toàn với hệ thống cây xanh, đường hoa trên các tuyến đường, khu vực dân cư chỉnh trang sạch đẹp, có hệ thống điện đường đảm bảo. Đồng thời, giao từng đoàn thể đảm nhận từng nội dung tiêu chí như: Tiêu chí "Sáng", tiêu chí " An toàn" giao Hội CCB phụ trách; tiêu chí "Xanh" giao Đoàn thanh niên; Tiêu chí "Sạch" giao Hội LHPN, Hội Nông dân và Công đoàn. Theo đó, những ngày qua, MTTQ và các đoàn thể thị trấn đã và đang tập trung cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc đường hoa, hàng rào xanh, tạo cảnh quan môi trường "Sáng - xanh - sạch - đẹp-an toàn".
a tan.jpg
( Đồng chí Nguyễn Hữu Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND thị trán Thọ Xuân)
Thời gian tới, thị trấn Thọ Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động Nhân dân duy trì thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng chí Nguyễn Hữu Tấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, Trường BCĐ đảm bảo công tác VSMT và xây dựng cảnh quan  đô thị “ Xanh-Sạch-Đẹp-Văn minh” thị trấn Thọ Xuân cho biết: " Trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn Thọ Xuân tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân cùng địa phương thực hiện tốt việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị văn minh; Chỉ đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đảm nhận các mô hình, công trình phần việc phụ trách; Các chi bộ hàng tháng thường xuyên tổ chức cho Nhân dân duy trì thực hiện tốt công tác đảm bảo VSMT, xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2024".
thanh nien 1.jpg
Có thể nói, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự chung sức đồng lòng, ủng hộ của người dân địa phương, ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân đối với việc đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn thị trấn ngày càng được nâng cao, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao trong năm 2024.
Lê Thơ-Năng Tiến, Trung tâm VHTT,TT&DL huyện