Sự hài lòng của người dân là "thước đo" xây dựng nông thôn mới nâng cao ở huyện Thọ Xuân

Đăng lúc: 17/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện chương trình MTQG về xây dựng NTM của Chính phủ, huyện Thọ Xuân đã triển khai và thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả đã tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện. Năm 2019, huyện Thọ Xuân đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn NTM. Sau khi đạt chuẩn huyện NTM, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Thọ Xuân tiếp tục bắt tay vào xây dựng huyện NTM nâng cao và đến nay sau hơn 3 năm triển khai thực hiện huyện Thọ Xuân đạt chuẩn 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025.

T 5.png
( Các Tổ khu dân cư trên địa bàn huyện đến hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023) 
Đ có cơ s đ các b, ngành Trung ương có liên quan xét, trình Thủ tướng Chính ph công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN t huyện đến cơ s nhng ngày qua đã tập trung ch đạo thực hiện việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 và đạt kết qu tích cực.
A 2.jpg
( Các Tổ phụ trách các khu dân cư trên địa bàn phát phiếu đến từng hộ dân)
Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tuyên truyền, vận động và triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh, huyện về xây dựng nông thôn mới nâng cao đến các tầng lớp Nhân dân và nhận được sự đồng tình ủng hộ. Trong đó, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 được xác định là nhiệm v trọng tâm. Xác định rõ những yêu cầu trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện, phối hợp với các địa phương triển khai ngay các bước chuẩn bị cần thiết. Trong đó Mặt trận Tổ quốc huyện ch đạo, hướng dẫn ủy ban MTTQ 26 xã trên địa bàn huyện thành lập các tổ công tác lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM nâng cao. Đng thời hướng dẫn, giám sát, phối hợp thực hiện, thẩm định kết quả thực hiện. Các địa phương trực tiếp thực hiện việc lấy ý kiến đến từng hộ dân, lực lượng nòng cốt là các chi hội, đoàn th các khu dân cư.
T 4.png
( Các Tổ phụ trách các khu dân cư trên địa bàn phát phiếu đến từng hộ dân)
Theo đó, quy trình thực hiện bao gồm các bước như đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyn v mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân, in phiếu, phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp từng hộ dân. Trong mẫu phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 gồm 10 câu hỏi cụ thể liên qua đến các tiêu chí huyện NTM nâng cao, trong đó có cột "hài lòng", "chưa hài lòng" và "lý do chưa hài lòng" để người dân lựa chọn câu trlời với các nội dung gồm: Có quy hoạch xây dựng chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất và thông báo rộng rãi đến người dân; Hệ thống giao thông trên địa bàn huyện được nhựa hóa, bê tông hóa, có hệ thống biển báo, đảm bảo kết nối liên xã, liên vùng và giữa các vùng nguyên liệu tập trung, đạt quy chuẩn phù hợp với quá trình đô thị hóa;
A 1.jpg
 
Hệ thống thủy lợi được duy trì và nâng cấp thường xuyên. Đảm bảo các yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai; Hệ thống điện được đảm bảo an toàn và mỹ quan; Người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; Các di sản văn hóa của địa phương được tu bổ, tôn tạo và bảo vệ; trường học và chất lượng giáo dục đạt chuẩn theo quy định. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu học nghề, bổ túc nâng cao kỹ năng sản xuất cho nhân dân; Có hình thức hỗ trợ nhân dân xây dựng sản phẩm OCOP; hình thành các sàn thương mại điện tử trong quảng bá, mua bán các sản phẩm địa phương; các sản phẩm chủ lực được truy xuất nguồn gốc; xây dựng hiệu quả các trang thông tin quảng bá về văn hóa, du lịch và các sản phẩm của địa phương; Chất thải rắn được thu gom, xử lý theo quy định; không có các điểm ùn ứ chất thải sinh hoạt tại các khu vực công cộng; môi trường làng nghề an toàn không gây ô nhiễm; các khu dân cư được trồng nhiều cây xanh; có các mô hình về bảo vệ môi trường phát huy hiệu quả; Cảnh quan môi trường đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp; người dân được đảm bảo sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung; Xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, kết nối điện tử từ huyện đến các xã. Không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đồng người trái pháp luật trong Nhân dân; các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự được giải quyết và xử lý triệt để...
T 9.png
( Ông Trịnh Ngọc Đoàn, thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh) 
Ông Trịnh Ngọc Đoàn, thôn Ngọc Trung, xã Xuân Minh chia sẻ: “Bản thân tôi và rất nhiều hộ dân trong thôn Ngọc Trung rất vui mừng trước đổi thay của quê hương trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Vì vậy, khi được tham gia lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt huyện NTM nâng cao năm 2023, người dân chúng tôi rất hài lòng, phấn khởi và đồng thuận, nhất trí cao trong việc thực hiện thắng lợi các tiêu chí trong xây dựng các tiêu chí NTM nâng cao của huyện và mong muốn cấp trên sớm công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn huyện NTM nâng cao năm 2023”.
Có thể nói, việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 là khâu mấu chốt khẳng định kết quả, tác động của quá trình xây dựng NTM nâng cao, tính nền tảng và bền vững trong sự phát triển chung của toàn huyện, cũng như trong đời sống Nhân dân. Qua đó, có thể thấy rằng, kết quả đánh giá sự hài lòng của Nhân dân đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một căn cứ, cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận huyện Th Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện