Sự hài lòng của người dân là cốt lõi trong xây dựng Thọ Xuân đạt huyện nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 14/06/2024 (GMT+7)
100%

Xác định người dân là chủ thể thụ hưởng trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền huyện Thọ Xuân chú trọng phát huy vai trò của người dân. Đặc biệt, phát huy quyền làm chủ của người dân trong việc trực tiếp tham gia các công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Mức độ hài lòng về xây dựng NTM nâng cao của Nhân dân được xem là thước đo chính xác về kết quả xây dựng NTM nâng cao ở huyện Thọ Xuân.

 xs3.png
(Các địa phương phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đến tận hộ gia đình)

Để phát huy quyền làm chủ của người dân trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ủy ban MTTQ các cấp đã và đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trước khi xét công nhận đạt chuẩn.
Người dân là chủ thể trong xây dựng NTM nâng cao với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”; trực tiếp tham gia các công việc cụ thể để hoàn thành các tiêu chí xây dựng  NTM nâng cao. Vì vậy, việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân trong xây dựng NTM nâng cao là nhiệm vụ quan trọng được Ủy ban MTTQ các cấp cụ thể hóa và hướng dẫn đối với từng nội dung, tiêu chí. Đồng thời, phối hợp giữa các tổ chức thành viên của mặt trận lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân ở các địa phương.
AS.jpg
(Các địa phương phát phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đến tận hộ gia đình)

Để việc lấy ý kiến đảm bảo khách quan, chính xác, thực chất, Ủy ban MTTQ các cấp trong huyện đã tổ chức hội nghị để thống nhất chủ trương, cách làm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng như xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai ở các xã và từng hộ gia đình. Việc lấy ý kiến được tiến hành công khai, dân chủ.
Xác định xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu không có điểm kết thúc, ngay sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn huyện NTM năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đoàn kết, huy động tối đa nguồn lực xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện nông thôn mới và xây dựng đô thị khang trang hiện đại là tiền đề vững chắc để Thọ Xuân xây dựng nông thôn mới nâng cao và thành lập thị xã theo đúng lộ trình. Huyện Thọ Xuân đã thực hiện rà soát các chỉ tiêu, tiêu chí theo bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và kịp thời đề xuất, bổ sung các nhiệm vụ thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Với phương châm xây dựng nông thôn mới nâng cao từ cơ sở, huy động sự đồng thuận, vào cuộc của Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao thực chất, hiệu quả, bền vững, xây dựng huyện Thọ Xuân phát triển về kinh tế, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc; môi trường nông thôn trong lành, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững. Từ một huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 đến nay, huyện Thọ Xuân đã có 14/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025; thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Lam Sơn, thị trấn Sao Vàng và xã Xuân Lai đạt chuẩn đô thị loại 5; huyện Thọ Xuân đạt chuẩn 9/9 tiêu chí theo Bộ tiêu chí huyện nông thôn nâng cao, giai đoạn 2021 - 2025.
Việc tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023 với mục đích để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất và phát huy vai trò làm chủ của người dân. Qua đó thể hiện được ý chí, nguyện vọng và sự tham gia giám sát của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhằm xây dựng NTM nâng cao một cách bền vững./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân