Mùa xuân mới trên quê hương Thọ Lộc

Đăng lúc: 20/02/2024 (GMT+7)
100%

Trong không khí của những ngày đầu xuân năm mới 2024, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thọ Lộc vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được trong năm qua, góp phần làm thay đổi diện mạo trên quê hương, tạo sức lan tỏa và khí thế cho một năm mới thắng lợi.

4.png
(Bức tranh toàn cảnh xã Thọ Lộc)

Với sự đổi mới tư duy của cấp ủy, chính quyền cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, từ một địa phương được coi là khó khăn của huyện, những năm qua, xã Thọ Lộc đã tạo sự đột phá trên tất cả các lĩnh vực, đạt nhiều thành tích đáng tự hào. Trong đó, Đảng bộ xã đã có nhiều giải pháp linh hoạt, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp đồng bộ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng với sự nỗ lực cố gắng quyết tâm cao của các tầng lớp Nhân dân trong xã nên các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, năm 2023, Đảng bộ xã Thọ Lộc đã được Huyện ủy Thọ Xuân công nhận đơn vị đạt trong sạch vừng mạnh.

22.png
(Công sở xã Thọ Lộc)

Với quyết tâm về đích xây dựng NTM nâng cao năm 2023, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Lộc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí. Theo báo cáo, năm 2023, tổng thu ngân sách xã Thọ Lộc đạt 17 tỷ 213 triệu đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 60,5 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng lượng lương thực có hạt là 3.348,5 tấn, đạt 103 % so với kế hoạch. Các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp được duy trì và phát triển, tạo việc làm thường xuyên cho các lao động tại chỗ, doanh thu TTCN đạt 19,2 tỷ đồng. Toàn xã có 104 cơ sở dịch vụ thương mại, doanh thu đạt 25,3 tỷ đồng, phát triển mới 3 doanh nghiệp.

17.png
(Bưu điện Văn hoá xã Thọ Lộc)

Đến nay, xã Thọ Lộc đã hoàn thành xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao. Đựơc biết, để đạt được các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã đã ra soát các tiêu chí và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo và đầu tư hoàn thành các tiêu chí. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận dụng sáng tạo các cơ chế, chính sách của Nhà nước, với phương châm lấy Nhân dân làm chủ thể, kết hợp với huy động đa dạng các nguồn lực trong và ngoài xã cùng tham gia xây dựng NTM nâng cao. Xã đã huy động được gần 235 tỷ đồng để xây dựng NTM nâng cao, trong đó nguồn lực từ Nhân dân chiếm 71,7 % để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và xây dựng, sửa chữa, chỉnh trang nhà ở khang trang, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của Nhân dân.

18.png
(Sản phẩm nón lá Thọ Lộc được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao)

Công tác thông tin tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, phòng trào xây dựng làng, xã văn hoá được phát huy và giữ vững. Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên, cơ sở vật chất trang thiết bị trường học được tăng cường. Phong trào xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được phát triển sâu rộng từ xã đến các chi hội thôn, các nhà trường, dòng họ. Năm 2023, 6/6 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa, Trường Tiểu học Thọ Lộc đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, Trường THCS và trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; xã Thọ Lộc được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

6.png
(Vụ thu hoạch lúa trên cánh đồng xã Thọ Lộc)

Trong công tác vệ sinh môi trường, xã đã tổ chức thực hiện tốt kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 18/4/2023 của UBND huyện, về việc đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, giai đoạn 2023-2024. UBND xã phối hợp MTTQ xây dựng được 01 mô hình khu dân cư ATTP, 01 khu dân cư sáng xanh, sạch, đẹp; Hội Nông dân tổ chức hướng dẫn và nhân rộng mô hình thực hiện ủ men vi sinh thành công tại 6/6 thôn. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã xây dựng 1 tuyến đường hoa và 06 nhà để rác thải tái chế, tổ chức thu gom rác thải nhựa để gây dựng quỹ "Mẹ đỡ đầu"; Đoàn Thanh niên tăng cường chiến dịch ngày chủ nhật xanh; các đơn vị Trường học, Trạm y tế, Công sở xã, 6 cơ sở thôn duy trì tổng dọn vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo các tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

9.png

Công tác quốc phòng - an ninh và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được đảm bảo; hoàn thành ra quân huấn luyện, thực hiện tốt công tác tuyển quân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn xã cơ bản ổn định; tội phạm và tệ nạn xã hội tiếp tục được kiềm chế, không xảy ra trọng án, không xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ, 3 năm liên tục, xã đều đạt đơn vị quyết thắng.

23.png

Trong không khí phấn khởi, tươi vui của những ngày đầu năm mới, xã Thọ Lộc đặt ra mục tiêu phấn đấu tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc làm động lực hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ đề ra. Phát huy các điều kiện thuận lợi, tiếp tục duy trì, giữ vững chất lượng các tiêu chí NTM nâng cao, tiến tới xây dựng các tiêu chí phường, góp phần xây dựng xã Thọ Lộc ngày càng phát triển, trong đó có các chỉ tiêu cụ thể như nâng bình quân thu nhập đầu người năm 2024 đạt 67 triệu đồng/người/năm, tiếp tục vận động tập trung tích tụ 2 ha đất để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu tổng sản lượng lương thực có hạt đạt từ 3.357 tấn trở lên; Tỷ lệ tăng thu ngân sách đạt 15 %; Tỷ lệ thôn đạt chuẩn NTM đạt 100%; Tỷ lệ khu dân đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự hàng năm đạt 100%; Tỷ lệ chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82% trở lên; Phấn đấu giữ vững đơn vị vững mạnh toàn diện.

24.png

Mặc dù vẫn còn có nhiều khó khăn, thách thức song xây dựng NTM nâng cao thật sự đã mang đến cho Thọ Lộc hôm nay nhiều đổi thay, đặc biệt là đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Đó là minh chứng cho những chủ trương đúng đắn và cách làm phù hợp, hiệu quả của cấp ủy, chính quyền, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân địa phương. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực, quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trong thời gian tới xã Thọ Lộc sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong năm 2024.


Trần Thành, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện.