MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân: tích cực tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’’

Đăng lúc: 14/05/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thọ Xuân đã phát huy vai trò trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân; đồng thời triển khai nhiều hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn.

mt1.png
Khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp- an toàn thôn Tỉnh thôn 1 xã Xuân Hòa

Trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động Nhân dân hiến trên 25.000m2 đất để mở rộng đường giao thông nông thôn và huy động ngày công, nguồn lực từ Nhân dân với gần 200 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hoá, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi xã hội. Làm 620,3 km đường giao thông, giao thông nội đồng; nạo vét, cải tạo, xây mới 88,7 km kênh mương nội đồng; cải tạo, xây dựng và nâng cấp 115 nhà văn hóa thôn; xây dựng được 2.135 mô hình “Nhà sạch, vườn đẹp”, “Nhà sạch, vườn mẫu” và cải tạo vườn tạp.... Tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân  về xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao với tỷ lệ đồng thuận trên 98%. MTTQ các cấp đã triển khai xây dựng được 285 mô hình và trên 3.000 mô hình của các tổ chức thành viên. Khu dân cư "Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn", "Khu dân cư tự quản về Bảo vệ môi trường", "Khu dân cư tự quản về ATTP", "Khu dân cư Camera tự quản về An ninh trật tự", “Cựu Chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế”, "Thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trong sản xuất nông nghiệp", “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, "Từ thu gom phế liệu đến triệu phần quà", "Làn nhựa thay thế túi ni lông", "Phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh", "Tổ hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường", "Chi hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự và vệ sinh môi trường", "Đường tranh bích họa", “Đường cây thanh niên”, “Khu vui chơi cho thanh thiếu nhi”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, "Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động...
Phong trào xây dựng đời sống văn hóa được phối hợp thực hiện có hiệu quả. Đến nay có 100% các xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 93,22% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá; 95,3% thôn, khu phố được công nhận khu dân cư văn hóa. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng, chương trình xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt 97,03%, có 12 trường có mô hình lớp học thông minh. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được quan tâm hơn; tỷ lệ người dân tham gia BHYT năm 2023 đạt 98,2%; đến nay tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 9,6%; 100% các xã, thị trấn duy trì tốt các tiêu chí chuẩn quốc gia về y tế và đạt An toàn thực phẩm, trong đó có 5 xã, thị trấn đạt an toàn thực phẩm nâng cao,góp phần xây dựng thành công 14 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 02 xã đạt xã chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 thôn đạt thôn kiểu mẫu,3 thị trấn1 xã đạt chuẩn đô thị văn minh; phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
mt2.png
Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, thôn 5, xã Xuân Lai

Thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Chỉ thị số 09-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn với triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai; phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng ựng công nghệ cao theo chuổi giá trị. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện có hiệu quả việc xây dựng 274/274 khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" ; công tác giải phóng mặt bằng phong trào “Hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn" trên địa bàn huyện, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Phấn đấu huyện Thọ Xuân hoàn thành huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong ba huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và trở thành thị xã trước năm 2030.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
 
  
Các tin khác