Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Phát huy vai trò của kinh tế HTX trong xây dựng nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 16/03/2023 (GMT+7)
100%

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các địa phương, các HTX đang đóng vai trò hết sức quan trọng không chỉ phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân, mà còn thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Hiện nay, các địa phương trong huyện chú trọng các giải pháp để hỗ trợ hoạt động, tạo điều kiện để phát triển các HTX đúng hướng và hiệu quả hơn.

ht.png
Toàn huyện hiện có 48 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút tới 10.800 thành viên tham gia. Sau khi kiện toàn, đổi mới phương thức hoạt động theo Luật HTX năm 2012, nhiều HTX đã nhanh chóng cải tổ sản xuất. Đặc biệt, trong lĩnh vực nông nghiệp, một số HTX đã năng động kết nối, hình thành các chuỗi liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp và thị trường. Cùng với chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, huyện Thọ Xuân cũng đã thực hiện cơ chế hỗ trợ các HTX trong việc ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất. Nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp đã trang bị thêm các loại máy móc phục vụ cơ giới hóa đồng ruộng như máy cấy, máy sấy, máy gặt đập liên hợp, máy làm đất để đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp như: HTX DVNN Thọ Xương, HTX DVNN Toàn Năng (xã Trường Xuân), HTX DVNN Xuân Thành( xã Xuân Hồng)... Các HTX như: HTX DVNN Thọ Lâm; HTX DVNN Đông Phương Hồng; HTX DVNN Xuân Lai cũng đang tích cực đưa khoa học - kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ các loại nông sản rau an toàn, dưa vàng, dưa lưới... Một số HTX còn kết nối được nhiều hợp đồng tiêu thụ, bao tiêu nông sản, lúa giống quy mô lớn, góp phần nâng cao thu nhập và ổn định tiêu thụ cho nông dân.
ht2.png
Điển hình như HTX DVNN Xuân Minh hiện nay đã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm vùng lúa giống cho thành viên và người dân đạt từ 450 - 500 tấn hàng năm, với doanh thu đạt 10,5 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 1,1 tỷ đồng. Việc tham gia một hoặc nhiều khâu trong các chuỗi sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã thúc đẩy quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các địa phương, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho các thành viên HTX và người nông dân. Rất nhiều HTX tiếp tục quan tâm phát triển thêm thành viên và huy động thêm vốn góp, đầu tư nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ, như: xây dựng nhà lưới, mua sắm máy gặt đập liên hợp, máy làm đất, dịch vụ mạ khay - máy cấy, tu sửa và làm mới kênh mương nội đồng, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, sản xuất rau an toàn, vệ sinh môi trường, cung ứng vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất... Ngoài ra, hoạt động của các HTX trên một số lĩnh vực khác cũng đang có nhiều thay đổi, thể hiện tư duy đổi mới và sự năng động của kinh tế tập thể, góp phần không nhỏ trong thực hiện các tiêu chí nâng cao thu nhập, thay đổi diện mạo NTM nâng cao trong giai đoạn hiện nay.
ht1.png
Để nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của các HTX trong mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, huyện Thọ Xuân chỉ đạo các phòng, ngành, hướng dẫn các HTX xây dựng, phát triển mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; nhân rộng các mô hình cây ăn quả chất lượng cao, rau sạch. Đồng thời, tích cực tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân hiểu và nắm vững được ý nghĩa, mục đích, vị trí, vai trò và tính tất yếu của kinh tế tập thể, từ đó thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia; phối hợp với các sở, ngành, tham mưu cho tỉnh tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách mới về hỗ trợ kinh tế tập thể, giúp các HTX có điều kiện phát triển vươn lên.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân