HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 55 NĂM KẾT NGHĨA THỌ XUÂN - QUẾ SƠN: " THỌ XUÂN - QUẾ SƠN 55 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG"

Huyện Thọ Xuân hỗ trợ xây dựng Nông thôn mới nâng cao

Đăng lúc: 12/09/2023 (GMT+7)
100%

Ngoài các chính sách hỗ trợ của cấp trên, huyện Thọ Xuân đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ các xã trên địa bàn xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025.

nhua.png
Theo đó, huyện Thọ Xuân hỗ trợ xi măng  cho các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu với các mức: loại 1- 1.000 tấn, loại 2 - 800 tấn và loại 3- 600 tấn; thưởng 350 triệu đồng cho 1 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu, 70 triệu đồng cho 1 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện cũng ban hành nghị quyết hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu trang trại; xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trong nhà màng, nhà lưới với các mức: 500 triệu đồng, 1 tỷ, 2 tỷ đồng ( tùy theo diện tích). Từ đó, đã khuyến khích các địa phương nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, huyện Thọ Xuân dẫn đầu toàn tỉnh với 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã và 12 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Nhằm phấn đấu huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân đã đề ra nhiều giải pháp để tập trung chỉ đạo việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Cùng với đó, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp. Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình làm thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Tập trung thực hiện, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng NTM gắn với xây dựng tiêu chí phường; phấn đấu xây dựng huyện Thọ Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao vào trước năm 2024, đến năm 2025 trở thành một trong 3 huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh và đến trước năm 2030 trở thành thị xã Thọ Xuân.
 
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân