Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 137 triệu đồng/ha

Đăng lúc: 16/01/2023 (GMT+7)
100%

Theo kết quả rà soát, đánh giá của UBND huyện Thọ Xuân, tính đến nay giá trị sản xuất trên 1 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện đạt gần 137 triệu đồng, tăng 1,7% so với kế hoạch.

Dua vang.png
Có được kết quả này, bên cạnh việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, huyện Thọ Xuân đã xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp phù hợp với từng địa phương. Trong đó, huyện tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, đưa các giống cho năng suất, chất lượng cao vào sản xuất; chú trọng thực hiện các mô hình trình diễn, các phương pháp canh tác tiên tiến để nhân rộng. Trong năm 2022, diện tích sản xuất nông nghiệp trong màng, nhà lưới kết hợp tưới nước tiết kiệm của huyện tăng gần 67.000 m2. Toàn huyện có hơn 220 ha cây ăn quả có múi tập trung và giá trị sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chiếm 41,63% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. 
Thời gian tới, huyện Thọ Xuân tiếp tục chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực của địa phương. Nâng cao chất lượng và phát triển số lượng các HTX, tổ hợp tác nông nghiệp trên địa bàn, trọng tâm mở rộng quy mô, chất lượng hoạt động của HTX; liên kết với các doanh nghiệp trong cung cấp dịch vụ đầu vào và bao tiêu sản phẩm cho người dân trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu thụ trên thị trường nội địa và hướng tới xuất khẩu. Từng bước hình thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học về giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân