Huyện Thọ Xuân chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường

Đăng lúc: 09/05/2024 (GMT+7)
100%

Với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thọ Xuân có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tuyến đường nông thôn được người dân trồng thêm cây xanh phủ bóng mát, nhiều tuyến đường hoa được hình thành, các khu dân cư, nơi công cộng được giữ gìn xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đó là thành quả từ công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.

vs.png
Thu gom rác thải sinh hoạt tại xã Bắc Lương

Thực hiện công tác vệ sinh môi trường góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Bắc Lương  phối hợp với các cơ quan chuyên môn thường xuyên tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật BVMT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản, thuốc bảo vệ thực vật; thường xuyên tuyên truyền Luật BVMT và phát tài liệu, sổ tay hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải khu vực nông thôn cho cán bộ thôn, xóm. Do làm tốt công tác tuyên truyền, đến nay, tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch của xã Bắc Lương đạt 100%, toàn xã có trên 95% hộ dân có nhà tắm, nhà vệ sinh đảm bảo hợp vệ sinh; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản luôn duy trì thực hiện đảm bảo quy định vệ sinh môi trường; chất thải trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt được thu gom về nơi tập trung. Riêng về vấn đề chất thải trong chăn nuôi, xã đã vận động bà con chăn nuôi quy mô lớn có khả năng gây ảnh hưởng đến môi trường, phải tự đầu tư xây các hầm biogas và phải có hệ thống xử lý nước thải hợp vệ sinh trước khi thải ra môi trường.
Theo thông tin từ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thọ Xuân, hiện nay, tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn tại các địa phương đạt 95%; tỷ lệ hộ gia đình ở nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 89%; cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90%; tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 95%. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã ký hợp đồng với HTX dịch vụ môi trường, tổ thu gom, các đơn vị đủ chức năng, điều kiện để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đưa về bãi chôn lấp, bãi rác tập trung xử lý theo quy định. Tần suất thu gom rác thải trung bình 2 ngày/1 lần, riêng khu vực thị trấn tần suất 1 ngày/1 lần; các xã, thị trấn đã hợp đồng với tổ thu gom ở địa phương để thu gom, vận chuyển, chôn lấp rác thải ở các bãi chôn lấp tập trung tại các xã.
Đạt được kết quả đó là do huyện Thọ Xuân đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức về BVMT, khơi dậy được trách nhiệm, sự đồng lòng tham gia của người dân. Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về BVMT trên địa bàn huyện không hình thức, chung chung mà được triển khai ở nhiều cách khác nhau, đi sâu vào khu dân cư ở cơ sở. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thu hút xã hội hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và tuyên truyền lưu động trên địa bàn các khu vực tập trung đông dân cư. Phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn. Đài truyền thanh huyện mở chuyên mục" Thọ Xuân chung tay bảo vệ môi trường và nói không với thực phẩm bẩn vì sự phát triển bền vững" thường xuyên đưa tin bài, khơi dậy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc BVMT, xây dựng nếp sống văn minh; phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường để Nhân dân biết, thực hiện. Các địa phương tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động về BVMT cũng như thường xuyên kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời biểu dương những tổ chức, đơn vị, cá nhân làm tốt, có nhiều hoạt động thiết thực; phê phán những tập thể, cá nhân, hộ gia đình chưa thực hiện tốt các quy định về vệ sinh môi trường, các hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. Các thôn tổ chức họp dân để phổ biến các quy định về vệ sinh môi trường, ký cam kết với các hộ dân, cơ sở kinh doanh, dịch vụ không xả rác tùy tiện và tham gia quản lý, giữ gìn bảo đảm vệ sinh môi trường chung. Tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng thực hiện công tác thu gom, xử lý chất thải nguy hại như: Phân loại rác thải tại nguồn, công tác vệ sinh môi trường trong sản xuất nông nghiệp, ký cam kết thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, không xả rác xuống kênh mương, nguồn nước...
vs1.png
Để duy trì những kết quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa các hoạt động BVMT trên địa bàn, huyện Thọ Xuân tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người dân về BVMT: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và mọi người dân về vai trò, trách nhiệm trong việc tham gia BVMT; Tăng cường quản lý nhà nước trong việc thực hiện công tác BVMT; Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể cấp huyện và UBND các xã - thị trấn trong việc thực hiện NQ số 05 của BCH Đảng bộ tỉnh;  Kế hoạch số 93/KH-UBND về đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh, sạch, đẹp, giai đoạn 2023-2024 trên địa bàn huyện. Duy trì và tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào  bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn, các phòng, ngành có liên quan được giao trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về môi trường, kịp thời ngăn chặn, phát hiện những hành vi gây ô nhiễm môi trường, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm về BVMT, từ đó góp phần nâng cao ý thức cho mỗi người dân xây dựng huyện Thọ Xuân ngày càng xanh - sạch - đẹp./.                                       
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân
    
Các tin khác