Hội nghị ra mắt Ban Điều hành xây dựng mô hình khu dân cư “Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn” tại khu phố Vĩnh Nghi và khu phố Đồng Thôn, thị trấn Thọ Xuân

Đăng lúc: 09/04/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Thọ Xuân về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 và Kế hoạch của Uỷ ban MTTQ thị trấn về xây dựng mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn", chiều ngày 07/4/2024, Ban công tác Mặt trận khu phố Đồng Thôn và khu phố Vĩnh Nghi, thị trấn Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị ra mắt Ban Điều hành xây dựng mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn".

IMG_20240408_072126 (1).jpg

Tại hội nghị, đã thông qua Quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn" khu phố Đồng Thôn và khu phố Vĩnh Nghi, thị trấn Thọ Xuân. Đồng thời, thông qua Quy chế hoạt động của Ban điều hành mô hình gồm 3 Chương 12 Điều.

IMG_20240408_072104.jpg

Mô hình khu dân cư "Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn" khu phố Đồng Thôn và khu phố Vĩnh Nghi, thị trấn Thọ Xuân được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh", xây dựng mô hình “ Khu dân cư Sáng-Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn”, tạo cảnh quan môi phong quang, sạch, đẹp, an ninh trật tự được đảm bảo; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Thọ Xuân xây dựng, nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh gắn với xây dựng các tiêu chí Phường, giai đoạn 2022-2025, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

IMG_20240408_072035.jpg

Tại hội nghị ra mắt, Ban Điều hành mô hình và các chi hội đoàn thể khu phố Đồng Thôn và khu phố Vĩnh Nghi đã ký cam kết xây dựng mô hình khu dân cư “ Sáng- Xanh - Sạch đẹp - An toàn” trên địa bàn.

IMG_20240408_072212.jpg

Ngay sau Lễ ra mắt, cán bộ, đảng viên và Nhân dân khu phố Đồng Thôn và khu phố Vĩnh Nghi đã đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa trên địa bàn.
Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện