ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY THỌ XUÂN LÀM VIỆC VỚI XÃ THỌ LẬP VỀ XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO NĂM 2024

Đăng lúc: 29/03/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 29/3/2024, đồng chí Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thọ Xuân đã làm việc với xã Thọ Lập về tiến độ xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

TH4.png
(Toàn cảnh buổi làm việc)

Tham dự có đồng chí Đỗ Kim Thọ, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch MTTQ huyện; Các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã vùng 3 hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững huyện; Các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM xã Thọ Lập.

TH2.png
(Đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các thôn)

Trước khi vào buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cùng các đồng chí trong Đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại một số Nhà văn hóa thôn và công tác chỉnh trang xây dựng cảnh quan môi trường trên địa bàn xã Thọ Lập.

TH 11.png
(Đ/c Lê Minh Thuấn, PBT Đảng uỷ, CT UBND xã Thọ Lập
báo cáo tiến độ xây dựng NTM, NTM Nâng cao)

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo địa phương đã báo cáo kết quả xây dựng NTM nâng cao  đến ngày 28/3/2024. Theo đó, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng xã NTM nâng cao, xã Thọ Lập đã xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện cụ thể. Qua rà soát, tự đánh giá, xã đã đạt 18/19 tiêu chí theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025, còn tiêu chí số 17 - Môi trường chưa đạt.

TH14.png
( Các đại biểu tham dự buổi làm việc)

Về tiến độ hoàn thành xã NTM nâng cao theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, giai đoạn 2022 - 2025, xã Thọ Lập đã đạt 18/19 tiêu chí, 72/75 chỉ tiêu, còn lại tiêu chí 18 - Chất lượng môi trường sống chưa đạt. Đại diện lãnh đạo địa phương đã đánh giá thực trạng, báo cáo rõ khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao trong năm 2024.

TH13.png

TH9.png
(Thảo luận tại buổi làm việc)

Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã vùng 3 hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững của huyện đã phân tích, đề xuất một số giải pháp để xã Thọ Lập tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu còn lại.

TH5.png
(Đ/c Thái Xuâng Cường, PBT TT Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo)

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thái Xuân Cường đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò chủ động, sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Thọ Lập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ.

TH7.png

Đồng chí đề nghị địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hiệu quả trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã; kêu gọi, vận động con em xa quê tích cực tham gia ủng hộ phong trào xây dựng NTM nâng cao năm 2024.

TH8.png

BCĐ xây dựng NTM nâng cao xã cần phối hợp chặt chẽ để rà soát, đánh giá cụ thể, chính xác các tiêu chí; đối với những tiêu chí đã hoàn thành cần tiếp tục duy trì giữ vững; đối với tiêu chí chưa hoàn thành cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phân công rõ người, rõ việc, rõ mốc thời gian cụ thể hoàn thành; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân địa phương tham gia sử dụng hệ thống nước sạch tập trung theo quy chuẩn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; duy trì thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan môi trường sáng-xanh-sạch-đẹp; Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành phụ trách hỗ trợ xã Thọ Lập hoàn thiện tiêu chí NTM, NTM nâng cao năm 2024 theo thời gian quy định.

Trần Thành - Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân.