Đồng chí Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải làm việc với xã Xuân Trường về duy trì xã NTM nâng cao năm 2024

Đăng lúc: 27/03/2024 (GMT+7)
100%

Chiều 27/3/2024, đồng chí Lê Đình Hải, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân đã làm việc với xã Xuân Trường về duy trì xã NTM nâng cao năm 2024.

 
Tham dự có đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; Các đồng chí thành viên Tổ công tác chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn vùng 2 hoàn thành xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững huyện; Các đồng chí trong BCĐ xây dựng NTM xã Xuân Trường.
21.jpg
Trước khi vào buổi làm việc, các đồng chí trong đoàn công tác của huyện đã đi kiểm tra thực tế cơ sở vật chất tại các Nhà văn hóa thôn, đường giao thông, cảnh quan môi trường... của xã Xuân Trường.
Theo báo cáo, căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng xã NTM, NTM nâng cao, xã Xuân Trường đã tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Qua rà soát, tự đánh giá, đến 27/3/2024, về duy trì xã NTM theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025, xã Xuân Trường đã đạt 17/19 tiêu chí, với 55/57 chỉ tiêu.
13.jpg
Về tiến độ xã NTM nâng cao theo Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, giai đoạn 2022 - 2025, xã Xuân Trường đã đạt 17/19 tiêu chí, 71/75 chỉ tiêu; Còn 2 tiêu chí chưa đạt gồm: Văn hóa và Chất lượng môi trường sống. Địa phương đã đề ra giải pháp và phân công cụ thể để thực hiện, phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo theo yêu cầu.
Tại buổi làm việc, xã Xuân Trường đã báo cáo rõ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện duy trì xã NTM nâng cao và đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan.
11.jpg
Thảo luận tại buổi làm việc, thành viên Tổ công tác đã phân tích, đề xuất rõ giải pháp để địa phương tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao như về hệ thống nước sạch, đường giao thông, nội dung liên quan đến công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn,...
bt.png
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Huyện ủy Lê Đình Hải ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp uỷ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân xã Xuân Trường trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như việc duy trì chất lượng các tiêu chí NTM, NTM nâng cao của địa phương. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp thu các ý kiến của thành viên Tổ công tác, trên cơ sở đó có biện pháp triển khai thực hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao theo kế hoạch.
3.jpg
Đồng chí Bí thư Huyện uỷ lưu ý xã Xuân Trường trong lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, sáng tạo và khoa học, tích cực, chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy nội lực và không trông chờ, ỷ lại; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã; Huy động mọi nguồn lực và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao; Chỉnh trang môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; Quá trình tổ chức thực hiện, địa phương phải bàn bạc, công khai, minh bạch, có kế hoạch, xác định công việc, phân công rõ người, rõ việc.
17.jpg
Sau buổi làm việc, đề nghị xã Xuân Trường rà soát lại các tiêu chí xã NTM nâng cao nói riêng, từng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo QPAN năm 2024 nói chung, có lộ trình, biện pháp cụ thể; Trong đó, đối với các tiêu chí không cần nguồn lực phải tập trung khẩn trương hoàn thành trong tháng 3/2024; Những tiêu chí cần nguồn lực phải có sự cân đối; Đồng thời, thường xuyên tổ chức giao ban, đánh giá rõ kết quả, kịp thời chỉ đạo giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; Thực hiện nghiêm quy chế làm việc; Chủ động đấu mối, phối hợp với các phòng, ngành chuyên môn của huyện.
Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành, thành viên Tổ công tác hướng dẫn, hỗ trợ xã Xuân Trường thực hiện hoàn thiện các tiêu chí xã NTM nâng cao đảm bảo thời gian theo kế hoạch. Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Xuân Trường, đồng chí Bí thư Huyện uỷ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ngành tham mưu giải quyết theo quy định./.
Lê Hải - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân