Điểm sáng trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở Thọ Xuân

Đăng lúc: 27/02/2023 (GMT+7)
100%

Mặc dù vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, song giai đoạn từ năm 2010 đến nay, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) ở huyện Thọ Xuân đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ.

 
a3.jpg
Nhân dân xã Xuân Trường (huyện Thọ Xuân) vượt khó để xây dựng NTM.

Quá trình tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, Thọ Xuân có những thuận lợi cơ bản đó là: Sự phát triển của khoa học, công nghệ và xu hướng hội nhập quốc tế, tự do hoá thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế hàng hóa, tăng đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, người dân đồng thuận hưởng ứng, hệ thống chính trị tích cực vào cuộc; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Thọ Xuân có truyền thống đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, tổ chức khoa học, sáng tạo trong việc thực hiện các mục tiêu xây dựng NTM.

Bên cạnh đó, huyện cũng gặp không ít khó khăn như: Bộ tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu yêu cầu ngày càng cao, đảm bảo phát triển đồng bộ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cở sở hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện để đạt chuẩn NTM nâng cao và kiểu mẫu đòi hỏi nguồn vốn rất lớn, việc huy động các nguồn lực trong dân và doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn… Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, thiên tai, tình hình chính trị thế giới cũng tác động tiêu cực đến sự phát triển của huyện.

Song với tinh thần khai thác triệt để những thuận lợi, khắc phục khó khăn, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; Đảng bộ và Nhân dân huyện Thọ Xuân đã thu được những thành tựu bước đầu rất đáng khích lệ.

Giai đoạn 2011-2020, ngay sau khi nhận được các văn bản của Trung ương và của tỉnh về xây dựng NTM, huyện đã tổ chức nhiều hội nghị để triển khai thực hiện; thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM từ huyện đến xã, thôn; ban hành các văn bản để hướng dẫn, cụ thể hóa các quy định của Trung ương, của tỉnh. Huyện tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong xây dựng NTM. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch, quản lý quy hoạch và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn, tổ chức thực hiện có hiệu quả đề án, kế hoạch xây dựng NTM. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội nông thôn.

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM (năm 2011) huyện mới đạt bình quân 5,6 tiêu chí/xã; phần lớn các tiêu chí chưa đạt thuộc nhóm tiêu chí hạ tầng kinh tế - xã hội, cần nhiều vốn. Với xuất phát điểm thấp, ngành nghề chưa thực sự phát triển, tỷ lệ hộ nghèo còn tương đối cao (18,53%), lực lượng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp nhiều, thu nhập bình quân khu vực nông thôn thấp (16 triệu đồng/người/năm); cơ sở vật chất, giáo dục cơ bản chưa đạt chuẩn, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và đi lại của Nhân dân mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu.

Đến nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn NTM và được công nhận huyện đạt chuẩn NTM năm 2019Trong đó, có 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Hạ tầng nông thôn cơ bản được hoàn thiện, có 100% tuyến đường huyện, đường xã được nhựa hóa, bê tông hóa đạt chuẩn, tỷ lệ đường trục thôn được bê tông hóa đạt chuẩn 96,72%. Toàn huyện có 51 trạm bơm tưới, 740,89 km kênh tưới các cấp trên địa bàn và 47,7km trục tiêu liên xã phục vụ tưới tiêu cho hơn 15.000ha đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Số trường học trên địa bàn 122 trường, trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia là 110 trường. 100% xã có Trung tâm Văn hóa thể thao với diện tích, quy mô xây dựng đạt chuẩn...

Giai đoạn 2020-2025, huyện phấn đấu tiếp tục giữ vững thành quả trong xây dựng NTM đã đạt được; phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu, đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Theo đó, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2025 đặt ra mục tiêu: Đến năm 2023, có 100% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 30% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và phấn đấu huyện Thọ Xuân trở thành huyện đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2025.

Thọ Xuân cũng là huyện đã được Trung ương, tỉnh lựa chọn xây dựng huyện NTM kiểu mẫu, điển hình về phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2021 - 2025. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện.

                                                                                                                          (Baothanhhoa.vn)