MTTQ các cấp huyện Thọ Xuân tập hợp đoàn kết Nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Đăng lúc: 20/11/2023 (GMT+7)
100%

Những năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên của huyện Thọ Xuân đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 Ban Thường trực MTTQ huyện đã ban hành các văn bản về tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu; tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2023 giữa MTTQ huyện với MTTQ các xã, thị trấn;tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình đã xây dựng, tập trung nhân rộng mô hình KDC Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, đã tổ chức ra mắt được 31 mô hình trong đó có 28 mô hình KDC Sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn, 2 mô hình KDC tự quản về ATTP, 1 mô hình KDC tự quản bảo vệ môi trường.

base64-16740155619441363551354.png

Phối hợp tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại các xã Nam Giang, Thọ Lộc, Xuân Thiên, Xuân Hưng, kết quả nông thôn mới kiểu mẫu Tây Hồ đảm bảo theo quy định; Hướng dẫn lấy ý kiến hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng, thị trấn Lam Sơn và Xuân Lai trong năm 2023; MTTQ các cấp trong huyện đã triển khai lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam về ủng hộ chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn huyện; MTTQ huyện đã chuyển số tiền 100 triệu đồng về Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia ủng hộ chương trình. Ban hành Kế hoạch số 89/KH-BVĐ ngày 15/5/2023 của Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” huyện Thọ Xuân về kiểm tra công tác vận động, quản lý, sử dụng  Quỹ “Vì người nghèo” từ năm 2019 đến năm 2022; Kế hoạch số 88/KH-BVĐCT ngày 15/5/2023 của ban vận động cứu trợ huyện Thọ Xuân về kiểm tra công tác vận động, quản lý, phân bổ và sử dụng các nguồn vận động cứu trợ; Thành lập đoàn kiểm tra do MTTQ huyện chủ trì tổ chức kiểm tra tại 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ban Thường trực MTTQ huyện đã tổ chức làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác vận đông, quản lý, sử dụng quỹ vì người nghèo, quỹ cứu trợ. Các tổ chức thành vieentichs cực tổ chức các hoạt động. Tiêu biểu như Hội Nông dân huyện với phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; hỗ trợ các hộ nông dân liên kết sản xuất, thành lập các mô hình kinh tế tập thể như hợp tác xã, tổ hợp tác, chi hội tổ hội nghề nghiệp; vận động hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tham gia phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, xây dựng cánh đồng lớn gắn với thực hiện đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Năm 2023, toàn huyện đã phát động được 33.706  hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp hộ đăng ký thi đua đạt danh hiệu SXKDG 3 cấp, đạt 91,6%.

base64-1674015562164341971267.png

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo xây dựng gia đình hạnh phúc”, triển khai mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng NTM, tham gia bảo vệ môi trường, trồng các tuyến đường hoa, đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo đời sống phụ nữ nghèo. Đoàn Thanh niên huyện đẩy mạnh các phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”, “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Liên đoàn Lao động huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên; thường xuyên vận động cán bộ, hội viên và nhân dân hưởng ứng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Qua đó, Nhân dân các địa phương đã khẳng định được vai trò chủ thể, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các tiêu chí qua các hoạt động cụ thể như đóng góp tiền, ngày công xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng thôn xóm, tích cực giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nhiều tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp gắn với các tiêu chí xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu; nhiều hộ gia đình có khuôn viên vườn, nhà ở xanh - sạch - đẹp được hình thành; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. MTTQ từ huyện đến cơ sở tổ chức cho Nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước làng xóm, trong đó chú trọng các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục thể thao và các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) hàng năm. 


176d4201733t95113l0.jpg

 100% thôn, xóm xây dựng được hương ước, quy ước phù hợp với đời sống, tình hình thực tế của địa phương và nghiêm túc thực hiện. Những hoạt động thiết thực của MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng NTM nâng cao, NTM  kiểu mẫu của huyện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội được đảm bảo. Diện mạo NTM ngày càng khởi sắc.


tho-xuan-ho-tro-lam-36-nha-dai-doan-ket-c21-5379589.jpg

Thời gian tới, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên huyệnThọ Xuân tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.

 Lê Hà, Trung tâm VHTT-TT và DL huyện