Xã Xuân Sinh: Thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung

Đăng lúc: 07/06/2024 (GMT+7)
100%

Để nâng cao tỷ lệ người dân trên địa bàn đăng ký lắp đặt và sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe người dân địa phương, xã Xuân Sinh đã và đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp.

 XS.jpg
(Tổ tuyên truyền, vận động xã Xuân Sinh đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động hộ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung)

Toàn xã Xuân Sinh hiện có trên 2.600 hộ dân có mặt thường xuyên tại địa phương. Thực hiện Thông báo số 149/TB-UBND ngày 13/5/2024 của UBND huyện Thọ Xuân về kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị làm việc với các xã, thị trấn về nước sạch tập trung; bảo đảm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sức khỏe người dân địa phương, xã Xuân Sinh đã thành lập Ban Chỉ đạo, thành lập Tổ công tác hỗ trợ tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung; Đồng thời, xây dựng kế hoạch, chia thành các giai đoạn thực hiện cụ thể; Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ công chức, các ngành, MTTQ và các đoàn thể. Đặc biệt, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đồng tình, lắp đặt và sử dụng nguồn nước sạch do công ty cung cấp thông qua nhiều hình thức như trong hội nghị, trên trang thông tin điện tử, trên hệ thống truyền thanh,… với nội dung thiết thực, dễ hiểu; Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên tiên phong sử dụng với phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau", vận động gia đình lắp đặt, sử dụng nước sạch tập trung. Đến nay, toàn xã Xuân Sinh có 1.547/2.624 hộ đăng ký lắp đặt, sử dụng nước sạch, đạt 58,95%.
Mặc dù tỷ lệ hộ dân đăng ký sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn xã đã vượt chỉ tiêu giao, song số hộ có đường ống đi qua còn thấp, mới chỉ có 406 hộ, trong đó có 237 hộ đang sử dụng nước, tập trung ở thôn 1, thôn 2 và thôn 3 của xã. Vì vậy, cùng với tiếp tục tích cực tuyên truyền về lợi ích của nước sạch để các hộ dân còn lại đăng ký lắp đặt, xã Xuân Sinh làm việc với Công ty TNHH nước sạch Lam Sơn Sao Vàng, đề nghị công ty sớm lắp đặt đường ống về các thôn để các hộ dân sớm được sử dụng nước sạch, đồng thời đảm bảo chỉ tiêu huyện giao, góp phần nângcao chất lượng cuộc sống cho người dân và xây dựng thành công xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao trong năm 2024./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân