Xã Thọ Xương: Đẩy mạnh tích tụ tập trung đất đai

Đăng lúc: 10/06/2024 (GMT+7)
100%

Thời gian qua, xã Thọ Xương đã đẩy mạnh tích tụ đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị cao, nhờ đó đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích cho người nông dân.

TX.png
Hộ dân xã Thọ Xương chăm sóc bưởi Luận Văn

Những năm gần đây, Thọ Xương đã triển khai tích tụ đất đai sản xuất tập trung nâng cao hiệu quả, trong đó nổi bật là hơn 35 ha bưởi Luận Văn, mang lại doanh thu bình quân từ 200- 300 triệu đồng/ha/năm cho người dân. Để nâng cao giá trị sản xuất, hướng tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm cây ăn quả, UBND huyện và chính quyền xã Thọ Xương đã tích cực vận động, hướng dẫn, hỗ trợ người dân phát triển các mô hình trồng cây ăn quả tập trung quy mô lớn. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, xã Thọ Xương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đưa các cây mới vào sản xuất; thực hiện lồng ghép các chương trình khuyến nông.Đồng thời, tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển đối với các hộ nông dân. Nhờ vậy, nhiều hộ dân đã đổi mới tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại, gia trại theo hướng đa canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Với những chủ trương hợp lý, cùng cách làm hiệu quả, xã Thọ Xương đang đạt được những thành công trong thực hiện chủ trương đa dạng hóa cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, từ đó nâng cao hiệu quả trong phát triển kinh tế nông nghiệp, góp phần tạo thu nhập ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.
Thời gian tới, xã Thọ Xương tiếp tục  hỗ trợ khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển đối với lĩnh vực nông nghiệp, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hộ dân yên tâm khi tham gia thực hiện tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị.
 Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân