Xã Nam Giang: Thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện trong 02 năm 2024 - 2025

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh trong 02 năm 2024-2025; Các văn bản của Huyện uỷ, UBND huyện về Cuộc vận động này, những ngày qua, xã Nam Giang đã tổ chức triển khai thực hiện cụ thể.

IMG_20240621_102030.jpg
(Xã Nam Giang họp Tổ rà soát triển khai việc rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trong 2 năm 2024 - 2025 trên địa bàn xã)

Trong đó, xây dựng kế hoạch với mục đích tổ chức rà soát xác định chính xác hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; Đồng thời, tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân trong việc hỗ trợ, giúp các hộ được đảm bảo về nhà ở, ổn định cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn. Để thực hiện hiệu quả Kế hoạch, Nam Giang đã thành lập Tổ rà soát, giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, các ngành, đoàn thể và các thôn trên địa bàn; Tập trung rà soát số hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các gia đình, dòng họ, bà con trong thôn, trong xã hỗ trợ ngày công, vật tư, kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương. Qua rà soát, toàn xã Nam Giang có 4 hộ gia đình khó khăn về nhà ở, địa phương đã công khai trên hệ thống truyền thanh từ xã đến thôn và niêm yết công khai danh sách các hộ tại UBND xã từ ngày 17/6 đến ngày 19/6/2024./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân