UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị tập huấn ATVSLĐ cho người lao động làm việc không theo yêu cầu HĐLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Đăng lúc: 09/07/2024 (GMT+7)
100%

Ngày 09/7/2024, tại Trung tâm Chính trị huyện, UBND huyện Thọ Xuân phối hợp với Sở LĐTB&XH tổ chức hội nghị tập huấn về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) cho người lao động làm việc không theo HĐLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.

5 (16).jpg
( Toàn cảnh hội nghị)

8 (6).jpg
( Đại biểu dự hội nghị)
Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở LĐTB&XH; đại diện lãnh đạo UBND huyện Thọ Xuân; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách lao động - việc làm phòng LĐTB&XH huyện; Lãnh đạo LĐLĐ huyện; cán bộ Công chức Văn hóa phụ trách xã hội các xã, thị trấn và 70 học viên là người lao động làm việc không theo HĐLĐ làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn huyện.
2 (3).jpg
( Đồng chí Mai Xuân Khôi, Phó trưởng phòng Lao động việc làm, Sở LĐTB&XH tỉnh truyền đạt các nội dung)
Tại hội nghị, các học viên đã được báo cáo viên Sở LĐTB&XH truyền đạt các nội dung: Về an toàn lao động và vệ sinh ATLĐ; Quyền và nghĩa vụ của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động; Nguyên tắc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; Trách nhiệm của người lao động trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc;
11 (5).jpg
4 (6).jpg
( Học viên tham gia lớp tập huấn)
Kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại nơi làm việc; Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất ATVSLĐ nghiêm trọng và ứng cứu khẩn cấp; Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đối với người lao động làm việc không theo HĐLĐ; Người lao động làm việc không theo HĐLĐ xảy ra tai nạn lao động thì phải khai báo với cơ quan chức năng; Các nguyên tắc an toàn lao động trong sản xuất; An toàn lao động trong xây dựng và các nguyên tắc an toàn lao động trong cơ khí. 
9 (11).jpg
 (Học viên tham gia lớp tập huấn)
Thông qua tập huấn, nhằm nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn cho người lao động làm việc không theo HĐLĐ ở địa phương. Từ đó, góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn. 
Lê Thơ - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện