Thọ Xuân: Vận dộng được hơn 4,6 tỷ đồng thực hiện Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Đăng lúc: 10/07/2024 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, huyện Thọ Xuân đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đồng hành cùng hỗ trợ. Qua đó phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đến nay, toàn huyện đã vận động được hơn 4,6 tỷ đồng.

 B Lương.jpg
(Xã Bắc Lương rà soát hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn)

Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị của BTV Tỉnh uỷ và các văn bản liên quan của Huyện uỷ, UBND huyện về Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn trong 02 năm 2024 - 2025, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị và các xã - thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung triển khai thực hiện các bước đảm bảo công khai, minh bạch. Đặc biệt, công tác thông tin tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các gia đình, dòng họ, bà con Nhân dân trên địa bàn hỗ trợ nguồn lực để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà từ huyện đến cơ sở được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như qua hệ thống truyền thanh, trên Trang/ Cổng Thông tin điện tử, trong các Hội nghị,...
z5621244563492_d363edc5a1e61198e1ca197e683d1658.jpg
(Xã Tây Hồ tích cực tuyên truyền, vận động trên hệ thống truyền thanh)

Do tích cực tuyên truyền, vận động, tính từ ngày 15/4/2024 đến 17h00' ngày 10/7/2024, Quỹ Vì người nghèo huyện do Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thọ Xuân quản lý đã tiếp nhận tổng số tiền ủng hộ là 4.615.931.655 đồng (Bốn tỷ, sáu trăm mưới lăm triệu, chín trăm ba mươi mốt nghìn, sáu trăm năm mươi lăm đồng). Trong đó, tiếp nhận sự ủng hộ của 97 cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền là 1.598.702.655 đồng (Một tỉ, năm trăm chín tám triệu, bảy trăm lẻ hai nghìn, sáu trăm năm mươi lăm đồng); Đối với các xã, thị trấn đã có 30/30 đơn vị vận động ủng hộ với tổng số tiền là 3.017.229.000 đồng (Ba tỉ, không trăm mười bảy triệu, hai trăm hai mươi chín nghìn đồng).
Huyện Thọ Xuân tiếp tục kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phát huy cao độ truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, cùng chung tay ủng hộ kinh phí để thực hiện hiệu quả Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân