Thị trấn Thọ Xuân tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển

Đăng lúc: 06/02/2024 (GMT+7)
100%

Năm 2023, thị trấn Thọ Xuân thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trong điều kiện có nhiều thuận lợi, song vẫn còn không ít khó khăn, thách thức. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các ban, phòng, ngành cấp huyện cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND, sự phối hợp của MTTQ và các đoàn thể, nhất là sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn, kinh tế - xã hội của thị trấn vẫn duy trì ổn định

Screenshot_20240202-212923_YouTube (1).jpg
( Tuyến đường đôi thị trấn Thọ Xuân)

Nổi bật là, kinh tế tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu chuyển biến tích cực; tập trung huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, năm 2023 thị trấn được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Công tác GPMB các dự án trọng điểm có sử dụng đất trên địa bàn và công tác giải tỏa hành lang an toàn đường bộ, các điểm chợ tự phát trên địa bàn thị trấn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; công tác bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2023-2024 có chuyển biến tích cực, rõ nét; Hoạt động văn hóa -xã hội có nhiều chuyển biến, tiến bộ, một số chỉ tiêu đạt kết quả cao, thị trấn đã được tỉnh thẩm định đạt tiêu chí ATTP nâng cao;
20240205_133409 (1).jpg
( Trường Tiểu học thị trấn Thọ Xuân)
Chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, quan tâm vận động các nguồn lực đầu tư xây dựng và sửa chữa cơ sở vật chất các trường học trên địa bàn, Trường Tiểu học thị trấn được tỉnh công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện, hoàn thành việc cấp đất ở và hỗ trợ làm nhà ở cho đồng bào sinh sống trên sông, tạo sinh kế mới để ổn định cuộc sống; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định; hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2023 và hoàn thành xuất sắc công tác diễn tập phòng thủ năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.
 
Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa quan trọng, năm tạo đà bứt phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, thị trấn Thọ Xuân đề ra 31 chỉ tiêu và các giải pháp để tập trung thực hiện, trong đó tiếp tục tập trung chuyển dịch cơ cấu trồng trọt theo hướng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát huy các loại cây trồng, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, có thị trường tiêu thụ; Thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tăng cường liên kết doanh nghiệp và hộ nông dân; xây dựng một sản phẩm OCOP 3 sao; Phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và an toàn sinh học.
Screenshot_20240202-212908_YouTube.jpg
Khuyến khích phát triển CN - TTCN, Dịch vụ - Thương mại, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, tăng sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường; Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình đang thi công, khởi công một số dự án theo kế hoạch; Thực hiện tốt công tác thu - chi ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu, đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; Thực hiện tốt các chính sách tín dụng của nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận được các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế…
Screenshot_20240202-213142_YouTube.jpg
Tăng cường công tác quản lý và sử dụng có hiệu quả đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt; Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch đẹp; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-xã hội; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án 06 về phát triển giáo dục và đạo tạo huyện giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn, xây dựng trường Mầm non thị trấn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho Nhân dân; Duy trì thị trấn đạt tiêu chí vệ sinh an toàn thực phẩm nâng cao, quản lý tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn;
Screenshot_20240202-213138_YouTube.jpg
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình, đề án giải quyết việc làm cho người lao động. Quản lý tốt số thanh niên trúng NVQS và hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024; Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; Thực hiện tốt công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT; Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Phát hiện, xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không để phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh trật tự trên địa bàn. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự HLATGT trên địa bàn, xử lý dứt điểm tình trạng tái lấn chiếm hành lang giao thông, lề đường, vỉa hè làm nơi tập kết vật liệu và kinh doanh, buôn bán, chợ tự phát...Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; Duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình:“Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; Tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện