Nông dân huyện Thọ Xuân đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa vụ Thu - Mùa 2024

Đăng lúc: 10/06/2024 (GMT+7)
100%

Để đảm bảo tiến độ sản xuất vụ Thu-Mùa 2024 diễn ra đúng khung lịch thời vụ, ngay sau khi thu hoạch xong toàn bộ diện tích lúa vụ Xuân, Ban chỉ đạo sản xuất huyện, BCĐ sản xuất các xã, thị trấn huyện Thọ Xuân đã tập trung chỉ đạo các thôn vận động bà con khẩn trương tiến hành làm đất, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho sản xuất vụ Thu - Mùa.

T 8.png
( Bà con nông dân trong huyện tập trung gieo cấy lúa vụ Thu mùa 2024)
Những ngày này, trên khắp các cánh đồng, bà con nông dân trong huyện đang tập trung huy động nhân lực, phương tiện, máy móc dồn sức xuống đồng gieo cấy lúa vụ Thu-Mùa theo lịch thời vụ.
T 6.png
( Bà Trần Thị Chính, thôn Tỉnh Thôn 1, xã Xuân Hoà) 
Bà Trần Thị Chính, thôn Tỉnh Thôn 1, xã Xuân Hoà cho biết: “Vụ Mùa năm nay, gia đình tôi có 7 sào gieo cấy lúa, với giống chủ lực là BC15 và Sao Vàng. Do tập trung thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh và áp dụng cơ giới hoá từ khâu làm đất đến gieo cấy, nên đến nay gia đình tôi đã gieo cấy được 5 sào. Hiện gia đình tôi đang tập trung nhân lực, vật lực để gieo cấy hết diện tích còn lại trong khung thời vụ”.
T 7.png
( Nông dân trong huyện tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc gieo cấy lúa vụ mùa)
Theo đó, vụ Thu mùa năm 2024, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 7.450 ha, riêng diện tích lúa lai 1.000 ha; lúa thuần, chất lượng cao 5.850 ha; sản xuất lúa giống, lúa nếp là 600 ha, trong đó chú trọng mở rộng tối đa trà mùa sớm để né tránh mưa bão, sâu bệnh cuối vụ và tạo điều kiện mở rộng diện tích vụ đông.
A 1.png
 
A 2.png
( Nông dân tập trung máy móc lồng đất gieo cấy lúa vụ mùa)
Để sản xuất vụ Thu mùa giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất, ngay từ đầu vụ, Ban chỉ đạo sản xuất từ huyện đến xã đã tập trung đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, hướng dẫn bà con thực hiện cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, tập trung giải phóng đất nhanh sau khi thu hoạch lúa vụ xuân, hướng dẫn quy trình kỹ thuật thâm canh gieo trồng và chăm sóc; đồng thời phối hợp với các Công ty Thủy nông điều tiết nước hợp lý phục vụ thuận lợi cho công tác gieo cấy...
T 5.png 
(Đồng chí Trịnh Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ sản xuất xã Xuân Hoà)
Đồng chí Trịnh Đình Tuấn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng BCĐ sản xuất xã Xuân Hoà cho biết: "Sau khi tiếp thu kế hoạch sản xuất vụ Thu mùa 2024 của huyện, BCĐ sản xuất xã Xuân Hoà căn cứ vào khung lịch thời vụ, cơ cấu giống của huyện để xây dựng phương án sản xuất vụ Thu mùa của địa phương; Đồng thời chúng tôi tập trung tuyên truyền, hướng dẫn bà con các biện pháp kỹ thuật thâm canh và áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất đến gieo cấy. Xã cũng đã phối hợp Công ty Thủy nông điều tiết và cung cấp nước kịp thời vụ; Toàn xã đã huy động gần 20 máy làm đất, máy cấy tập trung làm đất, gieo cấy; HTX đảm nhiệm khâu mạ khay, máy cấy  được trên 30% tổng diện tích gieo trồng của xã. Nên đến thời điểm này, xã Xuân Hoà đã gieo cấy được 80% diện tích. Đặc biệt số diện tích dành quỹ đất cho sản xuất vụ đông đến nay cơ bản đã gieo cấy xong”.
T 3.png
( Nông dân tập trung gieo cấy lúa vụ mùa)
Theo thống kê của phòng NN&PTNT, tính đến 10/6/2024, toàn huyện đã gieo cấy lúa Mùa được hơn 4.000 ha, đạt gần 54% diện tích. Một số xã đẩy mạnh cơ giới hóa trong làm đất, mạ khay, cấy máy nên diện tích gieo cấy đạt trên 80% như: Xuân Giang, Xuân Lập, Xuân Hoà, Xuân Minh, Xuân Hồng v.v...
Hiện nay, để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa, BCĐ sản xuất các xã, thị trấn tiếp tục vận động bà con nông dân trên địa bàn đưa cơ giới hóa vào khâu làm đất và tập trung nhân lực, vật tư, phương tiện gieo cấy lúa vụ Thu mùa, phấn đấu đến trước 20/6/2024, toàn huyện sẽ cấy xong toàn bộ diện tích lúa trong khung lịch thời vụ.
  Lê Thơ- Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện