Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Phát triển hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp

Đăng lúc: 26/05/2023 (GMT+7)
100%

Những năm qua, lồng ghép các chính sách của tỉnh, huyện, các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân.

ht1.png
Những năm qua, nhờ có sự quan tâm, chú trọng đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất nông nghiệp, đã thúc đẩy tái cơ cấu ngành Nông nghiệp phát triển theo hướng hình thành và mở rộng các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung gắn với phát triển thương hiệu sản phẩm. Từ đó nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm nông nghiệp; tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đã hình thành được các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung như: Vùng trang trại chăn nuôi tập trung kết hợp trồng cây ăn quả tại Khu Cồn Ngô, Gò Ngô xã Xuân Hồng; Khu Nảy Tài tại xã Xuân Trường; Khu đồi 32 xã Xuân Hưng; Khu Chùa Chét xã Xuân Giang; Vùng trang trại kết hợp nuôi trồng thủy sản tại Đồng Ngâu xã Nam Giang, vùng Đồng Xốn xã Trường Xuân; vùng Mau Lợi xã Xuân Lập, vùng chăn nuôi tập trung tại khu Vân Đức xã Xuân Minh ….
Nhiều hộ gia đình, HTX, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng, nhà lưới, nhà kính, lắp đặt hệ thống tưới để sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Lồng ghép các chính sách của tỉnh huyện các vùng sản xuất tập trung đã được quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng . Thực hiện chương trình hỗ trợ của tỉnh, huyện, 2 năm gần đây, đã đầu tư xây mới, nâng cấp các hạ tầng thuộc các vùng sản xuất khu trang trại thuộc xã Xuân Sinh, khu đồng Ngâu xã Nam Giang, khu trang trại xã Xuân Minh, khu đồng Xốn xã Trường Xuân. Hiện nay đang thực hiện quả dự án hạ tầng vào khu sản xuất cây ăn quả tập trung tại xã Xuân Hồng tạo thuận lợi cho việc sản xuất và phát triển kinh tế của toàn vùng.  
 Thời gian tới, huyện Thọ Xuân, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh đã ban hành về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách phát triển chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản. Kết hợp giữa huy động nguồn vốn đầu tư của Nhà nước với nguồn lực từ doanh nghiệp, các hợp tác xã, tổ hợp tác, trong nhân dân để thực hiện đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; đặc biệt là đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các khu sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn; cơ sở hạ tầng các vùng nuôi trồng thủy sản.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân