Huyện Thọ Xuân giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ cao

Đăng lúc: 25/05/2023 (GMT+7)
100%

Đến thời điểm này, huyện Thọ Xuân đã giải ngân được hơn 70 tỷ đồng trong tổng số hơn 111 tỷ đồng vốn đầu tư công được giao, đạt 63% kế hoạch. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời đã giúp các đơn vị thi công tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng thời gian, kế hoạch đặt ra.

dau tu1.png
Các đơn vị thi công tuyến đường từ thị trấn Thọ Xuân đi trung tâm hành chính mới

Năm 2023, huyện Thọ Xuân có 11 dự án, trong đó có 9 dự án giao vốn đầu năm và bổ sung kế hoạch vốn, 2 dự án có vốn được phép kéo dài thời gian giải ngân theo quy định. Tổng số vốn được giao trong năm là hơn 111 tỷ đồng, hiện nay đã giải ngân được hơn 70 tỷ đồng, đạt 63% kế hoạch. Về giải ngân vốn theo các mốc tại chỉ thị 04 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến nay có 7 dự án hoàn thành giải ngân theo tiến độ, 4 dự án chưa hoàn thành giải ngân theo tiến độ. Về tình hình thực hiện và thanh toán vốn đầu tư công do huyện quản lý, đã giải ngân hơn 80 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 92,4%.
Để bảo đảm đúng tiến độ cho các dự án được đề ra trong năm 2023, huyện Thọ Xuân đang tập trung thực hiện các giải pháp như: tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, trong đó thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án; phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách các dự án, lĩnh vực và thường xuyên giao ban, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đẩy nhanh việc thẩm tra, trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Với những dự án chuẩn bị triển khai, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn nỗ lực rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán công trình, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng...
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân