Giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Bạn pháp chế HĐND huyện sau giám sát chuyên đề năm 2022 về thực thi công vụ và cải cách hành chính tại UBND xã Phú Xuân

Đăng lúc: 19/06/2024 (GMT+7)
100%

Sáng 19/6/2024 Ban Pháp chế HĐND huyện đô đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Thọ Xuân làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện các kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện sau giám sát chuyên đề năm 2022 về thực thi công vụ và thực hiện cải cách hành chính tại UBND xã Phú Xuân.

 H 1.png
(Toàn cảnh buổi giám sát)

Tham dự có các đồng chí thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện; đại diện cac phòng: phòng Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng HĐND - UBND huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND xã và cán bộ công chức có liên quan.
H 4.png
Theo báo cáo của UBND xã Phú Xuân, thực hiện thông báo số 26/TB- BPC ngày 29/3/2022 của Ban pháp chế HĐND huyện về kết luận giám sát việc thực thi công vụ và thực hiện cải cách hành chính tại xã Phú Xuân, địa phương đã tổ chức họp, phân công lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung kiến nghị của Ban Pháp chế HĐND huyện sau giám sát; Xây dựng kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế; Tổ chức ký cam kết chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đến cán bộ, công chức theo các nhiệm vụ được phân công; hàng tuần, hàng tháng tổ chức giao ban; định kỳ theo quý, 6 tháng và năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp kịp thời; Công tác phối hợp giữa UBND với MTTQ và các đoàn thể địa phương được chú trọng, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo QPAN trên địa bàn.
H 9.png
Trong thực hiện công tác cải cách hành chính, UBND xã Phú Xuân đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên; Đồng thời, chủ động xây dựng các Kế hoạch về thực hiện cải cách hành chính, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, ... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến cải cách hành chính; Trong đó chú trọng các nội dung như: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách bộ máy cơ quan nhà nước, cải cách tài chính, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, xây dựng văn hóa đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp trong cái thiện môi trường đầu tư kinh doanh,... Xã cũng đã bố trí công chức chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết nhanh gọn, đảm bảo thủ tục, trình tự, rút ngắn thời gian, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến giao dịch. Việc thực hiện niêm yết, công khai thủ tục hành chính được chú trọng; Việc ứng dụng công nghệ thông tin,  thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại đơn vị đạt 100%; việc giải quyết hồ sơ, trả kết quả của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trong 2 năm 2022 và năm 2023 UBND xã Phú Xuân đã tiếp nhận 3996 hồ sơ. Trong đó, giải quyết trước hạn 1953 hồ sơ; giải quyết đúng hạn 2052 hồ sơ; không có hồ sơ tồn đọng. 
H 5.png

H 6.png
(Thành viên trong Đoàn giám sát phát biểu thảo luận)

H 10.png
(Đại diện lãnh đạo xã Phú Xuân phát biểu tiếp thu)

Sau khi nghe Báo cáo, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, các thành viên trong đoàn đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, thảo luận, phân tích những mặt đã làm được, chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể để việc thực thi công vụ và thực hiện cải cách hành chính tại UBND xã Phú Xuân trong thời gian tới có hiệu quả hơn.
H 2.png
(Đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện phát biểu kết luận buổi giám sát)

Phát biểu kết luận buổi giám sát, trên cơ sở chỉ rõ tồn tại, hạn chế, đồng chí Lưu Thị Anh Đào, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị xã Phú Xuân tiếp thu và nghiêm túc khắc phục những nội dung mà các thành viên trong đoàn đã chỉ ra; Tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung, phân công rõ người, rõ trách nhiệm và bám sát kế hoạch đã xây dựng để thực hiện. Việc tổ chức các hội nghị, sổ ghi biên bản hội nghị phải đảm bảo theo quy định. Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ công chức nêu cao vai trò trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ; Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
H 3.png
Đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban KTHU, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đề nghị UBND xã Phú Xuân tiếp tục rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức chuyên môn và phải có đánh giá, xếp loại cụ thể. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện báo cáo gửi Ban Pháp chế HĐND huyện trước 25/6/2024 để làm căn cứ ban hành thông báo kết luận. Đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phú Xuân quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc UBND thực hiện nhiệm vụ. MTTQ và các đoàn thể xã tăng cường công tác giám sát, góp phần để xã Phú Xuân thực hiện hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra./.
Lê Hải - Khắc Cường, Trung tâm VHTT, TT và DL Thọ Xuân