Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Thọ Xuân lần thứ IV

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Ngày 21/6/2024, huyện Thọ Xuân đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn huyện lần thứ IV - giai đoạn 2024 - 2029.

dt5.jpg
 Dự đại hội có các đồng chí: Mai Xuân Liêm, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Quang Trọng, PGĐ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Minh Hành,  Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Dân tộc tỉnh. 
dt9.jpg
Về phía huyện Thọ Xuân có các đồng chí: Lê Đình Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện;  Thái Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; Đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn có đại biểu tham dự đại hội và 85 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 11 nghìn đồng bào các dân tộc thiểu số trong huyện.
dt7.jpg
Đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Nguyễn Xuân Hải
Huyện Thọ Xuân hiện có trên 11 nghìn đồng bào các dân tộc Mường, Thái, Tày, … chiếm 4,6% dân số toàn huyện. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các chính sách ưu đãi đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của Nhân dân các dân tộc trong huyện, 5 năm qua, các xã, thị trấn miền núi của huyện đã có bước phát triển toàn diện, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được cải thiện đáng kể. Vùng dân tộc thiểu số của huyện sau 5 năm đã có nhiều chuyển biến tích cực, có 3 xã miền núi đạt xã nông thôn mới, 1 xã đạt NTM nâng cao, thị trấn Sao Vàng đạt tiêu chí đô thị văn minh.
dt10.jpg

Công tác giáo dục, y tế được quan tâm. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số được lưu giữ và phát huy như: Nhảy sạp, múa Pồn Pông, đánh mảng, đẩy gậy...Công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số luôn được chú trọng, góp phầnnâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở các xã, thị trấn miền núi.
dt11.jpg
Đội ngũ Già làng, trưởng bản, cán bộ, hưu trí, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các dân tộc vận động Nhân dân phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động theo nếp sống văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự.Cũng trong 5 năm qua, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã luôn đồng hành, giúp đỡ vùng đồng bào dân tộc thiểu số xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, củng cố quốc phòng an ninh.
 dt1.jpg
Tiết mục văn nghệ tại Đại hội

Với chủ đề ''Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững - Góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030".Giai đoạn 2024 - 2029, huyện Thọ Xuân tập trung phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc.
dt14.jpg

Từng bước hình thành các vùng kinh tế trên địa bàn huyện; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số; xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng- an ninh.
dt18.jpg

Các tham luận tại Đại hội đã khẳng định những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc trong huyện đối với sự phát triển chung của huyện trong giai đoạn vừa qua; Đồng thời nêu lên một số giải pháp, góp phần cùng với huyện hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tiếp theo.
dt21.jpg
Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Mai Xuân Liêm, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lê Đình Hải, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện đã đạt được trong thời gian qua.
dt20.jpg
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội
Đồng thời định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững, góp phần xây dựng huyện Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030.
dt24.jpg
Đ/c Bí thư Huyện ủy Thọ Xuân Lê Đình Hải
Các đồng chí đề nghị tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội.
dt22.jpg
 
dt25.jpg

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; công tác khám chữa bệnh cho người dân. Tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy tốt vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong việc vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
dt30.png
Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ IV, năm 2024; Thông qua Quyết tâm thư đại hội.
dt26.jpg
 
 
dt27.jpg
 
 
dt31.png
 
 
dt29.jpg


dt28.jpg

dt.jpg
 
Nhân dịp này, huyện Thọ Xuân khen thưởng 3 tập thể và 85 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi huyện Thọ Xuân giai đoạn 2019 - 2024.
Lê Hải - Xuân Chất, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân