THÔNG BÁO CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN THỌ XUÂN NĂM 2024

Đăng lúc: 07/05/2024 (GMT+7)
100%

Căn cứ Quyết định số 2502/QĐ-UBND, ngày 06/5/2024 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2024; Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân thông báo Công nhận kết quả thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2024, cụ thể như sau (Xem chi tiết tại đây):