TB-HĐTD

Đăng lúc: 08/04/2024 (GMT+7)
100%

Dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2024

       Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân về việc công nhận kết quả điểm kiểm tra sát hạch, điểm xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2024; Ngày 27/3/2024, Hội đồng tuyển dụng viên chức đã gửi đến các thí sinh Thông báo số 75/TB-HĐTD về kết quả điểm kiểm tra sát hạch, điểm xét tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân năm 2024;
      Căn cứ Công văn số 1446/UBND-THKT, ngày 29/01/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân (55 chỉ tiêu) và Báo cáo số 96/BC-HĐTD ngày 06/6/2024 của Hội đồng tuyển dụng về kết quả thông báo, niêm yết, công khai điểm kiểm tra sát hạch, điểm xét tuyển viên chức của thí sinh; Hội đồng tuyển dụng báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trình Sở Nội vụ Thanh Hóa thẩm tra kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thọ Xuân theo quy định; Hội đồng tuyển dụng thông báo dự kiến thí sinh trúng tuyển là 52 thí sinh, trong đó: vị trí giáo viên mầm non 20 thí sinh; vị trí giáo viên văn hóa tiểu học 32 thí sinh.
Xem chi tiết tại đây.

16-THONG-BAO-DU-KIEN-THI-SINH-TRUNG-TUYEN-VIEN-CHUC-NGANH-GIAO-DUC-THO-XUAN-NAM-2024_havmthoxuan-08-04-2024_07h42p36(08.04.2024_09h57p59)_signed.pdf