Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện Thọ Xuân diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế

Đăng lúc: 14/06/2024 (GMT+7)
100%

Cùng với học sinh cả tỉnh Thanh Hóa, trong 2 ngày 13 và 14/6/2024, trên 2.300 thí sinh trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025. Theo đánh giá, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

 Thi6.jpg
(Hội đồng thi THPT Lê Lợi)

Trên địa bàn huyện Thọ Xuân có 5 hội đồng thi đặt tại 5 trường THPT gồm: THPT Lê Lợi, THPT Lê Hoàn, THPT Thọ Xuân 4, THPT Lam Kinh và THPT Thọ Xuân 5. Trong hai ngày thi, ngày 13 và 14/6/2024, toàn huyện có 2.357 thí sinh tham gia thi trên tổng số 2.361 thí sinh đăng kí dự thi, vắng thi 4 em, cụ thể: Tại Hội đồng thi THPT Lê Hoàn vắng 1 em; Hội đồng thi THPT Thọ Xuân 4 vắng 2 em và THPT Thọ Xuân 5 vắng 1 em.
AT.jpg
(Thí sinh tại Hội đồng thi THPT Thọ Xuân 5 phấn khởi sau khi hoàn thành kỳ thi)
 
Tại các Hội đồng thi, thí sinh có mặt tại phòng thi đúng giờ, chấp hành tốt nội quy phòng thi, thái độ làm bài nghiêm túc, không có thí sinh vi phạm quy chế thi; Lãnh đạo Hội đồng thi, cán bộ, giáo viên tham gia coi thi, nhân viên phục vụ, lực lượng bảo vệ tại các Hội đồng thi có mặt đầy đủ, đúng giờ, có tinh thần trách nhiệm cao, không vi phạm quy chế trong quá trình làm nhiệm vụ; Các điều kiện phục vụ thi tại các phòng thi đảm bảo; Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau các buổi thi đảm bảo an toàn; Việc chăm sóc sức khỏe tại các Hội đồng thi và tình hình sức khỏe của thí sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ thi tốt; Công tác vệ sinh môi trường trong và ngoài khu vực thi được đảm bảo.
AT1.jpg
(Tình hình ANTT, ATGT, VSMT trước, trong và sau các buổi thi được đảm bảo)

Thi2.jpg

9.jpg
(Đông đảo ĐVTN tham gia tiếp sức mùa thi)

Trước đó, để tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 trên địa bàn huyện, huyện Thọ Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp. Thành lập Ban chỉ đạo thi, phân công nhiệm vụ từng thành viên, xây dựng và thực hiện tốt phương án tổ chức thi; Thường trực Ban chỉ đạo đã thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo chặt chẽ, quyết liệt; các thành viên Ban chỉ đạo luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; sự phối hợp giữa các phòng, ngành, địa phương, đơn vị liên quan với Ban chỉ đạo thường xuyên, hiệu quả trong việc triển khai phương án thi; Phòng Giáo dục và Đào tạo đã phân công lãnh đạo, chuyên viên thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các trường THPT chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo tổ chức thi theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phương án thi của BCĐ thi huyện; Thường xuyên nắm bắt tình hình các Hội đồng thi, báo cáo Thường trực BCĐ để kịp thời chỉ đạo xử lý.
1.jpg
(Đông đảo phụ huynh đứng chờ con, em)

Công tác thông tin, tuyên truyền về kỳ thi từ huyện đến các xã, thị trấn được thực hiện thường xuyên, giúp cho học sinh, cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh và Nhân dân nắm được phương án tổ chức thi và thực hiện tốt các quy định của kỳ thi.
Lê Hải - Năng Tiến, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân