UBND-KTHT

Đăng lúc: 11/05/2024 (GMT+7)
100%

V/v tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không phơi lúa, rơm rạ trên các tuyến đường.

         Hiện nay, người dân các địa phương trên địa bàn huyện đã bắt đầu thu hoạch lúa vụ chiêm xuân; trên các tuyến đường giao thông, tình trạng người dân phơi lúa, rơm, rạ, … lấn chiếm lòng đường, lề đường, hành lang ATĐB gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.
        Để đảm bảo trật tự ATGT, thực hiện tốt công tác quản lý lòng đường, lề đường, hành lang ATĐB; yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung sau:

 Xem chi tiết tại đây.
Cv-khong-phoi-lua-rom-ra-vu-chiem-xuan_signed_sild.thoxuan_10-05-2024-13-43-12(10.05.2024_13h51p25)_signed.pdf