Huyện Thọ Xuân: Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông

Đăng lúc: 06/05/2024 (GMT+7)
100%

Năm 2024, thực hiện Chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn", thời gian qua, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh và Sở GTVT, các phòng, ngành, các tổ chức chính trị-xã hội và các địa phương trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã tích cực triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

ATGT.jpg
  ( Công an huyện tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông)
Công tác tuyên truyn pháp lut v trt tự ATGT được trin khai sâu rộng; đặc bit là vic t chc tuyên truyn và hướng dn kỹ năng tham gia giao thông an toàn trong các trường hc; tuyên truyền “Đã ung rượu, bia - không lái xe” ti các nhà hàng ăn uống trên địa bàn huyn, góp phần đảm bo trt tự ATGT; đã xây dng, ra mt 07 mô hình t qun trong công tác đm bo TTATGT trên địa bàn 07 xã, th trấn theo Đề án 3518 ca tnh; hoạt động tun tra, kim soát, x lý vi phạm được tăng cường, đặc bit là tiếp tc kim tra x lý vi phm nồng độ cn, x lý vi phm xe quá kh, quá ti trng và các vi phm là nguyên nhân chính xy ra TNGT; các kế hoch, phương án đm bo ATGT trong dp Tết và L hi Xuân 2024 được thc hin hiu quả đảm bo cho người dân đi li an toàn, thun tin; h tng giao thông tiếp tc được quan tâm đu tư, sa cha.
Tuy nhiên, trong quý I năm 2024, tình hình tai nn giao thông trên đa bàn huyn tăng cao so với cùng k năm 2023. Nguyên nhân chính xy ra các v TNGT là do thiếu chú ý quan sát, vi phm phn đưng, vượt sai quy định, chuyn hướng sai...
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông theo tinh thần Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Chỉ thị số 31/CT-TTG ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác và bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, các phòng, ngành, đa phương, đơn v theo chc năng cn tp trung thc hin tt nhim v đ ra. Theo đó, phòng Kinh tế-H tng phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh về hệ thống cọc tiêu, biển bảo, các vị trị biển bảo bị che khuất tầm nhìn, vạch sơn, gồ giảm tốc; các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông để kịp thời tham mưu kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền khắc phục những tồn tại, hạn chế bảo đảm an toàn giao thông. Công an huyn tiếp tục duy trì hoạt động tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT; đặc biệt là xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm về tốc độ, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia; phối hợp với các cơ quan truyền thông và các đơn vị liên quan sử dụng nền tảng số, tin nhắn trên điện thoại di động gửi các thông điệp, hướng dẫn, khuyến cáo về các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông dễ người dân biết, chấp hành và phòng tránh. Tp trung đy mnh công tác tuyên truyền năm ATGT 2024 với Chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hoá giao thông an toàn"; tuyên truyền, khuyến cáo về các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông trong Nhân dân và trong thanh thiếu niên, học sinh. Các xã, thị trấn tp trung rà soát xử lý các vị trị điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến đường bộ thuộc thẩm quyền quản lý; đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh. MTTQ và các đoàn th chính tr-xã hi thc hin tt công tác phối hợp tuyên truyền trong Nhân dân và thanh thiếu niên, học sinh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về quy định về an toàn giao thông theo thẩm quyền, góp phn hn chế TNGT đáng tiếc có th xy ra.

   Lê Thơ, Trung tâm VHTT, TT&DL huyn