UBND-TNMT

Đăng lúc: 21/06/2024 (GMT+7)
100%

Về việc tạm dừng đấu giá các lô đất tại mặt bằng quy hoạch chi tiết Khu dân cư mới xã Xuân Hồng

         Ngày 18/6/2024, UBND huyện Thọ Xuân nhận được Công văn số
208/CV-BQL của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thọ Xuân về việc xin tạm dừng tổ chức đâú giá lô đất LK-27:01 và 12 lô đất khu LK26, LK27
(do điều chỉnh hướng tuyến đường số 15 và tuyến số 17 mặt bằng quy hoạch số 2645/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 làm thay đổi vị trí, diện tích, giá khởi điểm các lô đất). 
          Để đảm bảo việc tổ chức đấu giá đúng quy định và không làm ảnh gưởng đến quyền lợi của người tham gia đấu giá, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân có ý kiến chỉ đạo như sau:


Xem chi tiết tại đây.


19.6-Cong-van-tam-dung-dau-gia-cac-lo-tai-KDC-xa-Xuan-Hong_linhmvthoxuan-20-06-2024_07h33p11(20.06.2024_17h34p16)_signed (1).pdf