Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị giao ban nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền

Đăng lúc: 03/04/2023 (GMT+7)
100%

Thực hiện Chương trình công tác tháng 4 năm 2023, chiều 3/42023, UBND huyện Thọ Xuân tổ chức Hội nghị giao ban nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

db.png
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện. Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Văn hóa và Thông tin, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT; Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa Thông tin, thể thao và du lịch, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện.
 
db1.png
Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày dự thảo Đề án thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, hướng tới năm 2030. Đề án đã nêu rõ sự cần thiết, căn cứ, đối tượng và phạm vi xây dựng Đề án. Đánh giá hiện trạng vè hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số; Ứng dụng dịch vụ CNTT trong chính quyền điện tử; Ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực kinh tế xã hội; Đảm bảo an ninh mạng; Nhân lực CNTT; Chính phủ số; Kinh tế số; Xã hội số.
db2.png
Xác định mục tiêu tăng cường ứng dụng hiệu quả CNTT trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành, giải phóng nguồn lực, nâng cao năng suất lao động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện. Ưu tiên hoàn thiện hệ thống hạ tầng CNTT, tiến hành nội dung chính quyền số, trọng tâm là các nền tảng, ứng dụng dùng chung, bước đầu hình thành dữ liệu số tập trung. Hướng tới triển khai mở rộng ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế số, xã hội số cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đến năm 2030,huyện Thọ Xuân cơ bản sẽ trở thành đô thị thông minh văn minh, hiện đại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Đề án cũng đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp thực hiện.  
db8.png
Tại hội nghị, trên cương vị công tác, từng phòng, ngành đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Đề án thực hiện Chương trình chuyển đổi số huyện Thọ Xuân giai đoạn 2022-2025, hướng tới năm 2030.
db6.png
Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Văn Đồng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Huyện Thọ Xuân xác định là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, chuyển đổi số phục vụ cho người dân, doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, bổ sung vào Đề án cho phù hợp với mục tiêu, kế hoạch của tỉnh, và huyện Thọ Xuân. Thống nhất quan điểm, chuyển đổi số lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm. Xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm mang tính khả thi trong triển khai thực hiện.
db9.png
Về chính quyền số, quan tâm xây dựng trung tâm điều hành, làm rõ về chức năng, nhiệm vụ, hiệu quả mang lại. Số hóa dữ liệu dung chung của các phòng, ngành, các lĩnh vực. Về kinh tế số, lựa chọn chủ đề phù hợp, có trọng tâm; xây dựng thí điểm mô hình chợ 4.0. Về xã hội số, đồng chí Chủ tịch UBND huyện định hướng một số nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực: Giáo dục, y tế, sản xuất nông nghiệp, du lịch, an sinh xã hội, quản lý trật tự đô thị, quy hoạch, hành chính công.
db3.png
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị bổ sung giải pháp về nguồn nhân lực, thực trang người dân, doanh nghiệp liên quan đến chuyển đổi số. Đánh giá thêm về tính bảo mật, an toàn. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện giao phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng, ngành, đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án trước ngày 15/4/2023 để tiếp tục triển khai theo kế hoạch.
 db7.png
Cũng tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Hoàng Văn Đồng và các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền.
 
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân