UBND huyện Thọ Xuân: Hội nghị giao ban các xã, thị trấn thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022

Đăng lúc: 14/10/2022 (GMT+7)
100%

Thực hiện Kế hoạch hành động số 93-KH/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiều 13/10, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức Hội nghị giao ban các xã, thị trấn thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện chủ trì hội nghị.


Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân; Đại điện lãnh đạo Bưu điện huyện Thọ Xuân; Lãnh đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện, cán bộ Quản trị mạng; Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND - Trưởng BCĐ Chuyển đổi số các địa phương và Công chức Văn phòng, Văn hoá các xã, thị trấn thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022 gồm: Xuân Hồng, Xuân Lai, Xuân Sinh, Xuân Phú, Thị trấn Thọ Xuân, thị trấn Sao Vàng 
 thị trấn Lam Sơn.
IMG_20221014_140221 (1).jpg

Tại hội nghị, đồng chí Lê Kiều Anh, Trưởng phòng VHTT huyện đã trình bày báo cáo kết quả Chuyển đổi số của 07 đơn vị thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo tỉnh và các hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, UBND huyện Thọ Xuân đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị Quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 và giao nhiệm vụ cụ thể cho các ban, phòng, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; thành lập Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Đồng thời, giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã giai đoạn 2022 - 2025; Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn nói chung, và 7 đơn vị thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022 nói riêng. Mặt khác, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số, kỹ năng số trên địa bàn huyện.
Đến nay, các xã, thị trấn đều đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, khu phố. Riêng 7 đơn vị thực hiện Chuyển đổi số trong năm 2022 đã đạt một số kết quả: Sử dụng hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến xã, thị trấn nhằm đảm bảo việc trao đổi, tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong các cuộc hội nghị nhanh chóng, kịp thời. 07/07 xã, thị trấn đã lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại các vị trí quan trọng, cần thiết trên địa bàn phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của địa phương. Sử dụng tốt các phần mềm dùng chung của tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành, phân công, xử lý các công việc, nhiệm vụ giao; thực hiện các giao dịch giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện, công khai minh bạch,…Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một só tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục.

IMG_20221014_140224.jpg

IMG_20221014_140226.jpg
 
IMG_20221014_140220.jpg
 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nêu rõ thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số trên địa bàn huyện nói chung, tại các địa phương nói riêng đạt hiệu quả cao.
IMG_20221014_140153.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, trên cơ sở phân tích những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế, để đảm bảo tiến độ thực hiện mục tiêu Chuyển đổi số năm 2022 và các năm tiếp theo, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số ở ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị mình; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của cả hệ thông chính trị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong việc chuyển đổi số; Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan, đơn vị phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch ƯBND huyện về thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; Giao phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, chịu trách nhiệm tham mưuUBND huyện thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện theo Kế hoạch hành động số 93-KH/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân; Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn  2022 - 2025; tiếp tục tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, phối hợp các phòng, ngành, đơn vị liên quan đảm bảo thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra theo đúng tiến độ, thời gian; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đối với 07 xã, thị trấn thực hiện chuyển đổi số trong năm 2022, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu tổ chức rà soát, đánh giá đúng trực trạng về công tác chuyển đổi số, từ đó xác định rõ những chỉ tiêu đã đạt cần phát huy và duy trì; Những chỉ tiêu chưa đạt cần xác định rõ nguyên nhân, tồn tại để xây dựng phương án, lộ trình thực hiện (phân công rõ trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân, thời gian hoàn thành). Riêng một số chỉ tiêu chưa hoàn thành, đề nghị các xã, thị trấn tập trung thực hiện: Về chính quyền số, những nội dung đã được cấp có thẩm quyền cấp để thực hiện (tài khoản thư điện tử, phần mềm ứng dụng, trang thông tin điện tử, v.v...) phải phân định rõ trách nhiệm của từng người để giao nhiệm vụ và theo dõi việc thực hiện; Về xã hội số, trên cơ sở các quy định, hướng dẫn yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện rà soát, thống kê minh chứng phục vụ cho công tác kiểm tra, thẩm định; Về kinh tế số, các xã, thị trấn chủ động đề xuất, phối hợp với phòng ngành, đơn vị, các nhà cung tấp dịch vụ để thực hiện đưa các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế của xã, sản phẩm OCOP được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội,…); Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân có sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế được đưa sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn và các sàn thương mại điện tử khác; Tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến; Hạ tầng và nền tảng số, hệ thống đài truyền thanh có ứng dụng viễn thông - CNTT (truyền thanh thông minh) đề nghị các xã tập trung nguồn lực, xây dựng lộ trình thực hiện theo giai đoạn phù hợp với tình hình của đơn vị nhưng phải đảm bảo yêu cầu của công tác chuyển đổi số. Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì tham mưu UBND huyện, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi đánh giá các chỉ tiêu được phân công phụ trách; Tham mưu văn bản điều chỉnh chỉ tiêu giao lập hồ sơ sức khoẻ điện tử đối với các xã, thị trấn đảm bảo yêu cầu công tác chuyển đổi số. Viễn thông Thọ Xuân - Thường Xuân, Bưu điện huyện Thọ Xuân: Chủ động, tích cực phối hợp các phòng, ngành cấp huyện, các xã, thị trấn thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác chuyển đổi số trên địa bàn huyện./.
Lê Hải, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân