Huyện Thọ Xuân: Tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyển đổi số tại các xã, thị trấn trên địa bàn

Đăng lúc: 22/03/2023 (GMT+7)
100%

Trong thời gian từ ngày 15/3 đến nay, tại các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số, tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, người dân sử dụng các nền tảng số; ứng dụng để đưa sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử tại các đơn vị xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023.

a1.jpg

a2.jpg

 

a3.jpg

Thực hiện Kế hoạch hành động số 93-KH/HU ngày 03/3/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Thọ Xuân về thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 814/QĐ-UBND ngày 14/4/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân, giai đoạn 2022 – 2025, trong thời gian từ ngày 15/3 đến nay, tại các xã, thị trấn trên địa bàn, huyện Thọ Xuân đã phối hợp với VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân tổ chức tập huấn về Chuyển đổi số, tư vấn, hướng dẫn chuyển đổi số, hỗ trợ, hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh, người dân sử dụng các nền tảng số; ứng dụng để đưa sản phẩm nông sản lên các sàn thương mại điện tử  tại các đơn vị xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, thực hiện chuyển đổi số trong năm 2023 gồm: xã Xuân Hưng, Xuân Giang, Xuân Phong, Bắc Lương, Xuân Hòa, Xuân Trường, Thọ Lâm, Thọ Hải, Thọ Xương, Xuân Thiên.


a4.jpg

Đối tượng tham gia tập huấn gồm: Lãnh đạo, cán bộ, công chức thuộc UBND, các đoàn thể tại địa phương; các thành viên tổ Công nghệ số cộng đồng đã thành lập tại các thôn trên địa bàn; các hộ kinh doanh, hộ gia đình có sản phẩm OCOP; sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của địa phương.

a5.jpg

Các lớp tập huấn đã tập trung triển khai, hướng dẫn các nội dung, tiêu chí về mô hình "Chuyển đổi số cấp xã"; Mục tiêu, nhiệm vụ của Chuyển đổi số; Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, của ban, ngành đoàn thể và cán bộ, công chức cấp xã trong việc thực hiện chuyển đổi số; Các giải pháp và trình tự từng bước để triển khai chuyển đổi số cấp xã. Các giảng viên đã dành phần lớn thời gian trong buổi tập huấn hướng dẫn theo hình thức "Cầm tay, chỉ việc" đến từng thành viên tổ công nghệ số về các ứng dụng phục vụ cho công tác chuyển đổi số như: Ứng dụng đưa các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghệp, sản phẩm OCOP, các sản phẩm là thế mạnh của địa phương lên sàn thương mại điện tử VOSO.VN, POSTMART.VN; ứng dụng VNEID - định danh điện tử; các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt VNPT PAY,…

a6.jpg

Với những lớp tập huấn thiết thực này, cán bộ, công chức cấp xã và các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn huyện sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện sứ mệnh " Đi tận ngõ, gõ tận nhà" để tuyên truyền, hướng dẫn từng hộ dân, từng người dân cài đặt, đăng nhập các ứng dụng, giúp người dân nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số phục vụ cho chính đời sống, sinh hoạt của người dân ngày được tiện lợi trên môi trường mạng, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện Thọ Xuân trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Theo kế hoạch, trong hai ngày 23 và 24/3, huyện sẽ tiếp tục mở các lớp tập huấn tại các xã Quảng Phú, Thọ Lập, Thuận Minh và Trường Xuân.

                                                                               Trung Tuyến

                                                                                  Trung tâm Văn hóa, Thông tin, TT và DL huyện