Huyện Thọ Xuân đẩy mạnh hiện đại hoá nền hành chính để xây dựng chính quyền điện tử

Đăng lúc: 03/07/2023 (GMT+7)
100%

Thời gian qua, huyện Thọ Xuân đẩy mạnh hiện đại hoá nền hành chính để xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

1 cua.png
Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15 ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử. Tổng số văn bản được gửi đi trên phần mềm TD office tính đến ngày 31/5/2023 đạt 5.573 văn bản, trong đó có 5.566 ký số lãnh đạo, đạt tỷ lệ 99,87% và 5.567 văn bản được ký số tập thể, đạt tỷ lệ 99,89%.
Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về chuyển đổi số trên hệ thống truyền thanh cơ sở; Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử huyện. Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, giai đoạn 2023 - 2030. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 24 ngày 13/02/2023 của UBND tỉnh về thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. Thực hiện chế độ báo cáo thông tin cơ sở trên phần mềm Quản lý nghiệp vụ thông tin cơ sở năm 2023; chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả công tác cấp, kích hoạt, sử dụng “tài khoản định danh điện tử” VneID; Ban hành kế hoạch và tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức kỹ năng về chuyển đổi số năm 2023, đối tượng tập huấn là cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và người dân trên địa bàn huyện Thọ Xuân.
Tổ chức tập huấn vận hành, cập nhật thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử và nâng cao hiệu quả hoạt động hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2023; Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trên địa bàn huyện Thọ Xuân năm 2022; hoàn thiện hồ sơ đánh giá, thẩm định kết quả thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số năm 2022 đối với các đơn vị Xuân Sinh, Xuân Hồng, Xuân Phú, Xuân Lai, thị trấn Thọ Xuân, Thị trấn Sao Vàng. Giao chỉ tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số năm 2023 cho UBND các xã: Xuân Giang, Xuân Hòa, Thọ Xương, Bắc Lương, Xuân Minh, Nam Giang, Thọ Lộc, Phú Xuân triển khai thực hiện theo kế hoạch. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt đối với viện phí và các dịch vụ thuộc lĩnh vực y tế; công khai thông tin về số tài khoản ngân hàng, mã QR, lắp wifi nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân kết nối internet để thanh toán viện phí trên các thiết bị di động tại bệnh viện đa khoa. Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai thực hiện thí điểm mô hình "3 KHÔNG" tại xã Tây Hồ; mô hình "nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC toàn trình lĩnh vực bảo trợ xã hội"; Hướng dẫn, triển khai các nội dung, chỉ tiêu thực hiện chuyển đổi số cấp xã đến năm 2025.Tiếp tục duy trì, triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng mô hình: "Camera Nhân dân với an ninh, trật tự" tại 30/30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tăng cường ứng dụng thuế điện tử cá nhân trên thiết bị di động , khuyến khích đẩy mạnh việc nộp thuế điện tử trên địa bàn; hoá đơn điện tử đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo quy định của Luật quản lý Thuế. Phối hợp với VNPT Thanh Hóa, Bưu điện huyện Thọ Xuân hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đưa các sản phẩm OCOP, sản phẩm có lợi thế lên sàn giao dịch điện tử nông sản Thanh Hóa, sàn thương mại điện tử postmart.vn, voso.vn; Hỗ trợ cung cấp tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm OCOP của huyện; thành lập Ban biên tập và Bộ phận thường trực, quản lý Cổng thông tin điện tử huyện Thọ Xuân.
Chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với VNPT Thọ Xuân - Thường Xuân tuyên truyền, hướng dẫn thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, nhân dân mở tài khoản điện tử để thanh toán các dịch vụ thiết yếu. Đẩy mạnh tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho Nhân dân trên địa bàn huyện, tính đến ngày 30/5/2023: có 150.796 hồ sơ đã được tạo lập, đạt tỷ lệ 76,41%. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử; cấp định danh điện tử, đến nay toàn huyện đã nhận được 13.862 hồ sơ định danh điện tử mức độ 1 và 55.399 hồ sơ định danh điện tử mức độ 2.
Có thể nói, công tác xây dựng chính quyền điện tử tiếp tục được quan tâm thực hiện, hạ tầng công nghệ thông tin, công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ vào hoạt động quản lý hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác cải cách hành chính được quan tâm đầu tư, nâng cấp (nhất là thiết bị máy tính, máy in,...). Bước đầu triển khai được một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành (như dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức; dữ liệu về bảo hiểm; hộ tịch điện tử; thống kê doanh nghiệp; tiến hành đo đạc, làm cơ sở xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai,...)
Thời gian tới, huyện Thọ Xuân xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số và cung ứng dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, nhất là phòng Một cửa không đủ về diện tích, trang thiết bị tại một số xã, thị trấn. Duy trì thực hiện nghiêm việc trao đổi, tạo lập, xử lý, ký số hồ sơ trên môi trường điện tử theo yêu cầu tại Chỉ thị số 15  ngày 18/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá (trừ văn bản thuộc bí mật nhà nước). Phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu trong hoạt động quản chuyên ngành. Phát triển hệ thống làm việc tại nhà, từ xa của các cơ quan nhà nước; xây dựng phòng họp không giấy tờ cấp huyện; Tiếp tục củng cố, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo các cấp với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan nhiều đến hoạt động đầu tư, kinh doanh; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính theo phương châm “4 tại chỗ” để rút ngắn thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, nhất là tại cấp xã. Đẩy mạnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện giải quyết các TTHC theo nguyên tắc không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là việc thực hiện danh mục 25 TTHC thiết yếu đã được ban hành tại Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân