Trang thông tin điện tử tổng hợp huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Đăng lúc: 21/11/2022 (GMT+7)
100%

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là động lực tạo sự phát triển đột phá, huyện Thọ Xuân đã dành nguồn lực và đề ra các giải pháp đồng bộ để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong đó, trọng tâm huyện xác định là xây dựng chính quyền số, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

cchuyen doi so.jpg
Thực hiện có hiệu quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống thông tin một cửa điện tử, thư điện tử công vụ, 100% cán bộ, công chức các phòng, ngành thuộc UBND huyện, khối chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng và duy trì việc nhận, tạo lập, xử lý văn bản và thực hiện ký số văn bản trên môi trường điện tử. Huyện đã tập trung chỉ đạo khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công, hệ thống một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã, giảm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp (trong 10 tháng năm 2022, cấp huyện: việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3: 726/726 hồ sơ đạt 100%, mức độ 4: 59/59 hồ sơ đạt 100%; cấp xã: việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến mức độ 3: 4891/4983 hồ sơ đạt 98,15%, mức độ 4: 4729/4772 hồ sơ đạt 99,1%); thực hiện công bố 319 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, 233 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; 55 TTHC mức độ 3, 50 TTHC mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện; 25 TTHC mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Nâng cấp Cổng Thông tin điện tử huyện Thọ Xuân đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; xây dựng Cổng thông tin điện tử tổng hợp Thọ Xuân (thoxuan,vn); tạo lập chuyên mục Chuyển đổi số, Xúc tiến đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội và thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện; rà soát, đôn 7 đốc các xã, thị trấn duy trì hoạt động Trang Thông tin điện tử địa phương đảm bảo quy định.
Đỗ Duy Nhã, Trung tâm VHTT, TT và DL huyện Thọ Xuân