Thông tin Doanh nghiệp

Lọc theo tiêu chí:
Công Ty TNHH Quyết Cường
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân
Điện thoại: 0903.481.422
Lĩnh vực hoạt động: Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Công ty Cổ phần Sơn Hà
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân
Điện thoại: 0913.387.125
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Lam Sơn
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân
Điện thoại: 02373.765.273
Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất vật liệu xây dựng
Công ty TNHH Tuấn Quế
Địa chỉ: Thị trấn Thọ Xuân
Điện thoại: 0373.760.745
Lĩnh vực hoạt động: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng